لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۳۵

ناسا پايان يکی از موفقيت آميزترين مأموريت هايش را جشن گرفت - 2003-09-22


سازمان ملی فضانوردی آمريکا (ناسا) عمدا ً يک سفينه گرانبهای خود را در سياره مشتری سرنگون ساخت و آن را از بين برد.

منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صـدای آمريكـا، در برنامه « دانـش و جـامعـه» ضمن مصاحبه با دکتر فيروز نادری، مدير پروژه فتح سياره مريخ در سازمان ناسا علت اين اقدام انهدامی آمريکا را برای آگاهی شنوندگان سؤال می کند.

سازمان فضايی آمريکا، ناسا، پايان يکی از موفقيت آميزترين مأموريت هايش را گرامی ميدارد و اين پس از آن است که سفينه « گاليله» عمداً در جوّ ژوپيتر يا مشتری سوزانيده شد. آزمايشگاه نيروی محرکه جت ِ ناسا در ايالت کاليفُرنيا روز يکشنبه تماس خود را با سفينه از دست داد.

سازمان فضايی آمريکا سفينه کهنه شده «گاليله» را به درون جوّ ضخيم مشتری فرستاد تا از برخورد آن با يکی از ماهواره های اين سياره و آلوده کردن آن ماهواره با ميکروب های زمينی پيشگيری کند.

گاليله در جريان مأموريت ۱۴ ساله خود هزاران تصوير و مدارک اطلاعاتی در مورد بزرگترين سياره منظومه شمسی به زمين فرستاد. دانشمندان ناسا ميگويند که اين سفينه مسافت ۶/۴ ميليارد کيلومتر سفر کرده بود و نخستين سفينه يی بود که مستقيماً جوّ مشتری را اندازه گرفت.

سفينه گاليله همچنين شواهدی دال بر وجود اقيانوس هايی بر ۳ ماهواره ژوپيتر ـ گانی ميد و کاليستوُ و اروُپا ـ کشف کرد. نام سفينه از نجوم شناس ايتاليايی، گاليلئو گاليلئی، گرفته شد که نخستين بار در قرن ۱۷ اُم از ورای يک تلسکوُپ ماهواره های مشتری را مشاهده کرد. MXS
SM
MD
LG