لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۲۸

جمع آوری امضا برای لغو مجازات سنگسار خانم امينه لاوال - 2003-08-23


از: پريچهر فرزام

صدای آمريکا در برنامه های خود هميشه و در همه وقت به مسائل مربوط به پشتيبانی از حقوق زنان که در سرلوحه سياستهای دولت آمريکا قرار دارد، پرداخته است. بخش فارسی نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و هنوز هم اگر به تارنمای بخش فارسی صدای آمريکا مراجعه کنيد، نوشته ها و گزارشهای گوناگونی را در مدت بيش از يکسالی که از شروع کار آن می گذرد، مشاهد می کنيد بويژه مسئله سنگسار " امينه لاوال" يک زن جوان نيجريه ای به اين اتهام که فرزندی بدون ازدواج را بدنيا آورده است.

در سال گذشته سازمان عفو بين المللی اعلام کرد که اين مجازات مخالف قانون اساسی نيجريه، تعهد حقوقی نيجريه در مقابل قوانين بين المللی حقوق بشر و همچنين حقوق مردم آفريقاست و عمل سنگسار برای اجرای حکم مرگ، بی شک غير انسانی و بی رحمانه ترين نوع شکنجه است و مخالف پيمان " حقوق مدنی و سياسی" و همچنين " پيمان لغو شکنجه". ... و اين بار باز هم سازمان عفو بين المللی است که در بخش اسپانيائی خود به اين مهم پرداخته و قصد دارد عريضه ای را با تعداد کافی امضا به دولت نيجريه برای لغو مجازات سنگسار خانم "امينه لاوال" تسليم کند.

در روز نوزدهم ماه اوت سال گذشته، دادگاه تجديد نظر شريعت در نيجريه حکم سنگسار " امينه لاوال" را صادر کرد. اين مسئله با انتقادهای بسيار شديد جامعه جهانی روبرو شد. در متن حکم صادره از سوی دادگاه تجديد نظر شريعت آمده بود که برای اجرای حکم سنگسار بايد وی را ابتدا تا گردن در خاک گزارده و سپس با پرتاب سنگ تا مرحله مرگ، حکم در باره او اجرا شود. قرار است جلسه دادگاه رسيدگی به سنگسار اين زن جوان نيجريه ای، روز بيست وهفتم ماه جاری تشکيل شود. در متن عريضه ای که در سايت اينترنتی سازمان عفو بين المللی برای جمع آوری امضا در سراسر جهان آمده و قرار است به دولت نيجريه تسليم شود؛ اين سازمان می گويد تمام انواع مجازاتهای وحشيانه، غير انسانی و تحقير آميز مانند شلاق زدن و قطع عضوی از بدن نقض قوانين بين المللی حقوق بشر است که توسط دولت نيجريه امضا شده بوده است. S

XS
SM
MD
LG