لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۵۳

چارلز تيلور آخرين  روز خود را  در  مقام  رياست  جمهوری  ليبريه  سپری  ميکند - 2003-08-10


چارلز تيلور آخرين روز خود را در مقام رياست جمهوری ليبريه سپری ميکند چرا که زير فشارهای بين المللی و برای پايان بخشيدن به جنگ داخلی قول داده است از کشور خارج شود . آقای تيلور گفته است فردا قدرت را به معاونش، موسس بلاح می سپارد.

نيجريه به رهبر ليبريه پناهندگی داده است اما وی هنوز نگفته کی ليبريه را ترک ميکند. شورشيانی هم که بخش اعظم مونروويا پايتخت ليبريه را در کنترل دارند هنوز نگفته اند کی از مواضع خود خارج ميشوند. رهبر شورشيان گفته است وی آقای بلاح را قبول ندارد زيرا در دوران جنگ های چريکی ليبريه به عنوان يک چريک برای اقای تيلور می جنگيده است.

ادامه خبر

چارلز تيلور رئيس جمهور ليبريه خود را برای عمل کردن به قولی که در مورد کناره گيری داده است آماده ميشود اما هنوز عواقب پس از استغعفای او قابل پيش بينی نيست . وی قرار بود امروز سخنرانی خداحافظ اش را از راديو ايراد کند . او همچنين قرار است قدرت را به معاونش موسس بلاح بسپارد. صلحبانان نيجريه ای هفته گذشته برای پايان بخشيدن به جنگ داخلی ليبريه وارد آن کشور شده اند . استعفای آقای تيلور به معنای تحقق يافتن يکی از خواست های شورشيان، و رهبران بين المللی از جمله پرزيدنت بوش است . آقای تيلور به رغم داشتن اجازه پناهندگی به نيجريه ، نگفته است آيا وی کشور را ترک ميکند يا نه . شورشيان هم نگفته اند کی به قول خود عمل خواهند کرد و از مواضع تحت کنترل خود خارج ميشوند . K

XS
SM
MD
LG