لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۱۴

اطلاعيه مطبوعاتی شورای ايرانی حزب جمهوريخواه آمريکا - 2003-07-26


Press Release by “Iranian American Republican Council” related to the “House Policy Committee” Friday, July 25,03

شورای ايرانی حزب جمهوريخواه آمريکا اطلاعيه مطبوعاتی زير را در رابطه با جلسه "کميته تعيين روش و خط مشی مجلس نمايندگان" صادر کرده است که نکاتی از آن به آگاهی شما رسانده ميشود.

در اين اعلاميه مطبوعاتی آمده است که جلسه کميته تعيين روش و خط مشی سياسی مجلس نمايندگان ايالات متحده روز پنجشنبه بيست و چهارم ژوئيه در کنگره آمريکا تشکيل شد. حاضران در جلسه عبارت بودند از اعضای کميته سياست خارجی و بين المللی، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و برنامه ريزی و چهار نماينده از شورای ايرانی حزب جمهوريخواه آمريکا.

موضوع مورد بررسی و بحث اين کميسيون، بررسی و ارزيابی سياست آمريکا نسبت به ايران و شرائط حاضر در آن منطقه در ارتباط با ايران بود.

"کريستوفر کاکس" عضو حزب جمهوريخواه آمريکا از ايالت کاليفرنيا در مجلس نمايندگان، رياست اين کميسيون را بر عهده داشت.

پرسش مهم، پشتيبانی از برقراری آزادی و دموکراسی در ايران با توجه به دو طرز عقيده کاملاً متفاوت بود. از يک طرف، يکی از نمايندگان اظهار داشت دولت آمريکا بايد مذاکره با نمايندگان مجلس اسلامی ايران را در کنار دانشجويان تؤاما انجام دهد. نماينده ديگری گفت حکومت ايران زمان زيادی داشته است که تغييرات مثبتی جهت رفاه ملت ايران انجام دهد که از آن خبری نيست و اکنون فاش شده است که ايران ميزبان چند نفر از سران القاعده نيز بوده است.

يکی از حاضران، شرائط ايران را با عربستان سعودی مقايسه کرد. "بيژن کيان"، رئيس شورای ايرانی حزب جمهوريخواه در اين رابطه گفت ايران بدليل ويژگيهای فرهنگی و تاريخی مردم خود بهيچ وجه قابل مقايسه با عربستان نيست و نبايد اين خيال را در سر داشت که چون ايالات متحده آمريکا توانسته است با عربستان رابطه و همکاری داشته باشد ايران هم شامل همان شرائط خواهدشد.

در ادامه سخن، بيژن کيان جزوه ای را که در ارتباط با بررسی سياست آمريکا و ايران تهيه شده بود، در اختيار نمايندگان حاضر در جلسه قرار داد.

نکته ديگر مورد بحث، نقش سازمانهای وسايل ارتباط جمعی از جمله راديو و تلويزيون صدای آمريکا بود. در اين رابطه گفته شد که اين برنامه ها بايد از نظر محتوا و کيفيت مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد زيرا با بودجه ای که دولت در اختيار اين سازمان قرار داده است انتظار ميرود ارزشهای دموکراسی و پيِشرفتهای آمريکا و همچنين روابط و وقايع مهم، مورد بحث باشد. در حال حاضر برنامه های اين سازمان با مسؤوليت و کيفيت مورد انتظار ارائه نميشود.

از نکات مهم ديگر مطرح شده در اين کميسيون ويژه، مسائل مربوط به زنان و اقليتها و نقض حقوق آنان از سوی رژيم تهران بود. در اين رابطه پيِشنهاد شد که با رژيم تهران نيز بايد مانند شبکه تروريستی القاعده بر خورد کرد. در خاتمه، مسئله برنامه سلاح های هسته ای رژيم تهران و نگرانی بسيار در مورد دسترسی ايران به سلاح های هسته ای تا سال 2006/2005 بود و اينکه جاه طلبی های اين رژيم بار ديگر دنيا و امنيت آن را در معرض مخاطره قرار خواهد داد.

شورای ايرانی حزب جمهوريخواه آمريکا می گويد که نتايج دقيق و ادامه بررسی سياست و خط مشی آمريکا در مورد ايران را همراه با تحولات جديد آن، در اطلاعيه مطبوعاتی ديگری در اختيار همگان قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG