لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۱۸

گستردگى تظاهرات، پاشنه آشيل جمهورى اسلامى: جنبش نوزايى - 2003-07-05


چهاردهم تيرماه 1382www.nowzaii.com

گستردگى تظاهرات " پاشنه آشيل جمهورى اسلامى"

روز 18 تيرماه بى ترديد در تقويم سياسى ايران جايگاه رفيعى را احراز نموده است. چهار سال پيش، در اين روز دانشجويان عزيز ما بعنوان پيشگامان خردورزى و آگاهى با قيامى دليرانه به مبارزه با جهل و خودكامگى استبداد مذهبى روى آوردند و بعنوان صداى ملت ايران، آزادى را فرياد زدند و طنين آنرا به چهارگوشه جهان رساندند وبا حمايت انبوهى از مردم آگاه و سياسى كشور، با حماسه اى بيادماندنى، پرده توهم و خوشباورى آن بخش از توده هاى مردم را كه مدعيان اصلاحات را باورنموده بودند، دريدند. هيجدهم تيرماه بعنوان سالگرد رشادت هاي قهرمانانه دانشجويان و مظهر جنايات رژيم جمهوري اسلامي براي هميشه در تاريخ ايران ثبت شده است.

اينك چهارمين سالگرد اين روز تاريخى فراميرسد. طى چهارسالى كه از اين قيام شكوهمند ميگذرد، حاكمان ددمنش جمهورى اسلامى، هرگونه تظاهرات مدنى و اعتراضى را بارها و بارها و هربار وحشيانه تر از گذشته، به خاك و خون كشيده اند و با سركوب ددمنشانه و ضرب و شتم شركت كنندگان در اين تجمعات و دستگيرى و شكنجه بسيارى از آنان، اميدوار بوده اند كه فرياد آزاديخواهى فرزندان اين مرزوبوم و ملت دربند ايران را در گلو خفه نمايند. زهى خيال باطل!

عليرغم همه اين تخيلات و تمهيدات، طى هفته هاى اخير بارديگر دانشجويان و متعاقب آنان ملت بزرگ ايران بپاخاسته و خواسته هاى برحق خود را براى آزادى و استقرار حكومتى دموكراتيك، هرروز و هر شب در تهران و شهرستانها فرياد زدند. اينبار نيز جمهورى منحوس اسلامى به شيوه سركوب و ارعاب متوسل شد ليكن گستردگى اعتراضات بحدى است كه رژيم اسلامى را وادار به عقب نشينى نموده بطوريكه براى سرگرم نمودن جوانان و بيرنگ نمودن تجمعات خيابانى، با چشم پوشى از مقررات منكراتى، آنان را به كنسرتهاى پاپ دعوت مى نمايد.

سقوط سريع نظام حاكم در عراق و در راس آن صدام حسين و نفرتى كه مردم دربند عراق به پيكره هاى ديكتاتور نشان ميداند، اين پيام شفاف را به همه ملل تحت ستم حكومتهاى ديكتاتورها نشان داد كه پايه هاى بظاهر محكم اين حكومتها، پاشنه ى آشيلى هم دارد. تلنگرى درست به اين نقطه، آغازى بر فروپاشى نظام استبداد و خودكامگى است. ملت بزرگ ايران مصمم است كه در سالگرد 18 تيرماه اين تلنگر را به پيكره نظام خون و جنايت وارد آورد.

جنبش نوزايى ايران با درود بى پايان خود به تمامى دانشجويان و اقشار مردم آگاه و مبارز كه با اتحاد و رشادت خويش صداي ملت ايران را به گوش جهانيان رساندند و با سپاس و ارج فراوان از ايثار دانشجويانى كه اعتصاب غذا نموده اند، اعلام ميدارد كه با تمام توان وامكانات خود همواره در كنار آنان خواهد بود و ياران، همرزمان و هوادارانمان آنان را در مبارزه با اهريمنان پليدى و تباهى ياري خواهند داد. ما از تمامى آحاد ملت مبارز و آزاديخواه ايران و بويژه جوانان دعوت مينمائيم تا ضمن بهره گيرى از كنسرتهاى موزيك پاپ و تجديد قوا، با حضور گسترده خود در مراسم هاى اعتراضي هيجده تير كه در تهران و شهرستانها برگزار ميگردد، رژيم را در اجراى نقشه هاى شوم سركوب، ناتوان و عقيم و پايه هاى لرزان اين حاكمان زر و زور را سست بنيادتر نموده و حكومت را به عقب نشينى هاى بيشترى وادار نمايند.

پاينده ايران زنده باد آزادى پيش بسوى انديشه سالارى

جنبش نوزايى ايران

XS
SM
MD
LG