لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۲۰

شما وسعت  تظاهرات اصفهان و دستگيری های گسترده در آن شهر را منعکس نکرديد - 2003-07-03


با سلام وخسته نباشيد

در مورد اظهارات امروز اقای کالين پاول در رابطه با تحولات اخير که گفته بود اينها نزاع بين جناحی است واقای خاتمی برگزيده مردم است و ما در کار انها دخالت نميکنيم " باعث تعجب من ودوستانم شد که بر اساس کدام تحليل واخبار اين اظهارات را کردند.

زيرا اولآ ملت ايران و دانشجويان در اين تظاهرات با شعار خاتمی استعفا رای خود را از اقای خاتمی بس گرفتند وديگر اقای خاتمی نماينده ملت نيست و در ثانی دو جناح فعلآ بر سر سرکوب دانشجويان وملت ازاديخواه با هم همپيمان شده اند .

نه تنها تا بحال هيچ حمايتی از دانشجويان توسط اقای خاتمی صورت نگرفته وحتی انها را اشوبگر ناميد .

مجلسيهای اصلاحطلب هم جز تحصن بيفايده 4نفره 3روزه هيچ کاری انجام نداده اند .

در اينجا لازم ميدانم به دولت امريکا و اقای پاول اين نکته را ياد اوری کنم که ملت ايران ديگر اميد خود را به اصلاح طلبهای درون نظام از دست داده اند و راه ديگری را برای رسيدن به دموکراسی و ازادی بر گزيده اند که همانا مبارزه برای سرنگونی اين رزيم است تا در سايه يک دولت دموکرات وازاديخواه به ارزوی ديرين خود دست يابند .

شايد هم اقای پاول گول جک استراو را خورده و اقای استراو وی را فريب داده زيرا اقای استراو هم موقع ديدار از ايران همين حرفها را زد و گفت امور داخلی ايران به خودشان مربوط است .

البته ما از اقای استراو هيچ انتظاری نداريم چون ميدانيم که انگليس از اين حکومت سودهای سرشاری ميبرد و در سايه اين رزيم در حال استثمار ايران است . اما از دولت امريکا که مهد ازادی وتمدن است انتار داريم با حمايت از دانشجويان و ملت ازاديخواه ايران انها را در راه سرنگونی اين رزيم و رسيدن به دموکراسی وازادی ياری دهد . با تشکر خدا نگهدار

با سلام و خسته نباشيد

من يک گله از شما داشتم چون تظاهرات مردم اصفهان را در عين شدت و وسعت انعکاس نداديد .

در اصفهان و ملک شهر و خانه اصفهان و شاهين شهر بيش از بيست بانک توسط مردم به اتش کشيده شد .مزدوران رزيم بيش از ده نفر را در ذيزيچه مبارکه واصفهان وملکشهر و شاهينشهر کشتند .

وهزاران نفر در کل استان دستگير شدند.

ما از سازمان ملل و امريکا ودول اروبايی و ايرانيان خارج نشين خواستار محکوميت جنايات اين رژيم وکمک به ملت ايران برای برقراری يک حکومت دموکرات و ازاد در ايران هستيم .

متشکرم خدا نگهدار

لطفا پيام مرا در برنامه ميزگردی با شما بخش نماييد.

XS
SM
MD
LG