لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۲۸

اطلاعيه جبهه متحد بلوچستان ايران بمناسبت هيجده تير - 2003-07-02


هيجده تير سالگرد قيام نسل فردا بر عليه بازماندگان قرون وسطي

در طي دو هفته اخير ملت ايران شاهد رشادت و دلاوريهاي دانشجويان قهرمان در سراسر ايران بودند. ملت ايران ديدند كه چگونه اين نسل جوان و از خود گذشته به دور از تنش هاي ايدئولوژيكي و فرقه گراهي متعصبانه در دل شبهاي سياه به جنگ خفاشان خون آشام رفتند. اين جوانان برومند بدون هيچگونه ادعاي رهبريت و هژموني طلبي ايدئولوژيكي در صفوفي فشرده ، متحد و انقلابي ، مجهز و مسلح فقط با مشعل علم ، صداقت و روشنائي به جنگ سياهي شتافتند و پايه هاي سست و بي بنياد رژيم جهل و فساد را لرزاندند.

دانشجويان به مثابه فرزندان كارگران ، كارمندان ، معلمان ، بازاريان ، كسبه و بيكاران نمايندگان واقعي جامعه ايران هستند. آنها عليرغم ضرب و شتم و شكنجه و زندان فرياد ملتي در بند و اسير را به گوش جهانيان رساندند و ديديم كه چگونه هزاران هزار تن از آنان در آغاز جواني خويش روانه زندان و شكنجه گاهاي قرون وسطائي حكومت جبار و مستبد جمهوري اسلامي گشتند.

هيجدهم تير بعنوان سالگرد رشادت هاي قهرمانانه دانشجويان و مظهر جنايات رژيم جمهوري اسلامي براي هميشه در تاريخ ايران ثبت شده است. جبهه متحد بلوچستان ايران به تمام دانشجويان و اقشار مردم كه با اتحاد و رشادت خويش صداي ملت ايران را به گوش جهانيان رساندند درود مي فرستد و به آنان اطمينان مي دهد كه همواره در كنار آنان خواهد بود و آنان را در مبارزه با اهريمنان زشتي و سياهي ياري خواهد داد. رژيم جمهوري اسلامي دانشگاههاي سيستان و بلوچستان و همچنين خوابگاهاي دانشجوئي در بلوچستان را يك هفته قبل از قيام هيجده تير تعطيل اعلام نموده و در زاهدان عملا حكومت نظامي بر قرار كرده است. ما از تمام دانشجويان مبارز و آزاديخواه و همچنين ملت ايران و بخصوص در بلوچستان انتظار داريم كه مراسم اعتراضي هيجده تير را عليرغم جؤ وحشتناك پليسي حاكم با شكوه و عظمت انقلابي بيشتري بر قرار نمايند.

ما از نيروهاي سياسي برون مرزي انتظار داريم كه عمق فاجعه اي را كه نظام استبداد مذهبي ايران در جامعه بوجود آورده است با بزرگداشت قيام تاريخي هيجده تير منعكس نمايند و بدور از خود محوري و عليرغم تفاوتهاي عقيدتي و ايدئولوژيكي صفوف خود را حول محور دمكراسي ،توسعه و رفاه اجتماعي و رعايت ميثاق جهاني حقوق بشر هر چه بيشتر منسجم سازند. در روز هيجده تير ماه اعضاء ، مسئولين و طرفداران جبهه متحد بلوچستان ايران در كشورهاي مختلف همراء با ديگر هموطنان مبارز صداي اعتراض ملت در بند ايران را به گوش جهانيان خواهند رساند و ياد قربانيان معصوم جنبش دانشجوئي را گرامي خواهند داشت.

پيروز باد جنبش دانشجوئي و قيام ملت ايران

سرنگون باد استبداد قرون وسطايي

جبهه متحد بلوچستان ايران چهارشنبه يازدهم تير ماه ١٣٨٢

XS
SM
MD
LG