لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۵۵

آموزش عالی در آمريکا، بيمه پزشکی برای دانشجو - 2003-06-28


Education Repor# 9

در گزارش قبلي، در باره هزينه تحصيل در يک کالج و يا دانشگاه آمريکائی با شما سخن گفتيم. اينبار در باره مسئله ديگری با شما حرف ميزنيم. مسئله ای که ممکن است يک دانشجوی خارجی که مايل است تحصيلات دانشگاهی خود را در آمريکا ادامه دهد، از آن آگاهی نداشته باشد، از مسئله بيمه بهداشت.

دانشجويان خارجی ممکن است از ضروری بودن بيمه سلامتی برای ادامه تحصيل در آمريکا اطلاعی نداشته باشند، بويژه اگر در کشور خودشان نيازی به چنين بيمه ای نداشته باشند.

بهر حال، آمريکائی ها برای هزينه های پزشگی خويش، خود مسؤول هستند. اين هزينه ميتواند در صورت بروزِ بيماری ها يا تصادفهای شديد، به شدّت افزايش يابد. منظور از دارا بودن بيمه بهداشتی اينست که اطمينان داده شود که اين گونه هزينه ها بموقع و تمام و کمال پرداخت خواهد شد.

بيشتر دانشجويانِ تمام وقتِ دانشگاه های آمريکا، بايد بيمه بهداشتی داشته باشند. دليل چنين الزامی اينست که کالج ها و دانشگاه ها قادر نيستند اگر دانشجو دچار تصادف و يا بيماری شد هزينه های گران مراقبتهای پزشگی وی را بپردازند و اصولا تعهد و مسئوليتی نيز در اين زمينه ندارند. بسياری از کالج های آمريکا دارای مراکز بهداشتی و يا درمانگاه هستند که در آن پزشکان و پرستاران به مشکلات پزشگی دانشجويان رسيدگی و آن را مداوا ميکنند. اين خدمات ميتواند در مجموع هزينه های ثبت نام و شرکت در کلاسهای درسی دانشگاه و يا کالج منظور شده باشد امّا معمولاً داشتن بيمه بهداشت برای استفاده از خدمات بيشتر پزشگی مورد نياز است.

دانشجويان ممکن است قبل از ورود به دانشگاه در پوشش بيمه بهداشتی خانوادگی خود قرار گيرند. اگر چنين نباشد، بسياری از کالج ها برنامه های بيمه بهداشتی خود را به دانشجو پيشنهاد ميکنند.

مثلاً، دانشجويان در مرکز پزشگی دانشگاه ميشيگان در “اَن آربور” برای بيماری های سر پائی پزشگی خود، بدون پرداخت پول معالجه ميشوند. امّا دانشگاه به دانشجويان توصيه ميکند که بيمه بهداشتی دانشگاه را خريداری کنند که در صورت نياز، هزينه ساير خدمات پزشگی آنان را بپردازد. هزينه خريد بيمه بهداشتی ساليانه در اين دانشگاه حدود يک هزار و سيصد دلار است.

يک چنين بيمه ای معمولاً هزينه خدمات بيمارستاني، مراقبتهای اضطراری و ويزيت دکترها را ميپردازد. بيمه ها معمولاً هزينه معالجه دندان ها و عينکهای ذرّه بينی را پرداخت نميکنند. دانشگاه شيکاگو دانشجويان خارجی را ملزم ميکند يا بيمه خود دانشگاه و يا بيمه يک شرکت خصوصی را که به تاًييد دانشگاه رسيده است، خريداری کنند.

دانشجويان ميتوانند بيمه بهداشتی را از يک شرکت خصوصی نيز خريداری کنند. خصوصيات هر بيمه با بيمه ديگری فرق دارد. معمولاً بيمه، هزينه مراجعه به پزشگان و هزينه های بيمارستانی را ميپردازد. بطور کلی، مقامات دانشگاه های آمريکا مايلند اطمينان يابند که در صورت بروز بيماری و يا حادثه ديگری کليه هزينه های احتمالی بهداشتی دانشجويان خارجی پرداخت خواهد شد.

XS
SM
MD
LG