لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۰:۳۲

برای هفتمين شب متوالی محله دروازه شيراز و مرداويج اصفهان مبدا آغاز تظاهرات و درگيريها در اصفهان بود - 2003-06-17


برای هفتمين شب متوالی محله دروازه شيراز و مرداويج اصفهان مبدا آغاز تظاهرات و درگيريها در اصفهان بوده است.

جوانان و دانشجويان کوی دانشگاه اصفهان با روشن کردن آتش و سر دادن شعارهايی چون " می کشم می کشم آنکه برادرم کشت " ، " حزب الله مرگت باد" و " خامنه ای برو گمشو" در مناطق مختلف مرداويج تا چهار باغ بالا تجمع کردند که به درگيريهای پراکنده ميان آنان و بسيج منجر شد ، اين درگيريها تا اواخر شب با آمدن مردم به بالای پشت بام ها و پرت کردن سنگ وبطری به سوی بسيجی هايی که جوانان را درکوچه ها و خيابانها تعقيب می کردند به اوج خود رسيد.

همزمان در خيابانهای مختلف شهر مردم با خود رو های خود به بوق زدن و سر و صدا پرداختند .

در حوالی نيمه شب درگيريهای پراکنده به تظاهرات يکپارچه جوانان در خيابان چهارباغ بالا بدل شد که نيروهای انصار و بسيج را بهعقب راند در اين تظاهرات و درگيريها ، مردم چندين ساختمان دولتی و بانکها را به آتش کشيدند و يا مورد حمله قرار دادند.

گفته می شود دراين تظاهرات مردم اتومبيل چند بسيجی جنايتکار که در سرکوب جوانان در چند شب گذشته نقش داشته اند را در برابر خانه هايشان به آتش کشيده اند.

همچنين جوانان بطرز وسيعی شعارهايی نظير " مرگ بر خامنه ای " " جمهوری بدون ملا با رای ملت " بر در و ديوار نوشتند به گونه ای که در طول راهپيمايی کمتر ديوار يا شيشه موسسه دولتی را می شد يافت که شعاری بر آن نوشته نشده باشد.

هنگامی که تظاهر کنندگان به نزديکی سی وسه پل رسيدند ، نيروهای گارد از چند طرف آنها را محاصره کردند و با کمک گرفتن از بسيج وسپاه وبا تيراندازيهای پراکنده و پرتاب گاز اشک آور موفق شدند تظاهر کنندگان را متوقف و پراکنده سازند.

اما اين گزارش حاکی ست که اين تظاهرات و درگيريها تا ساعتی پيش نيز در محلات و خيابانهای مختلف چهارباغ بالا ادامه داشته است.

نيروی انتظامی دست به دستگيرييهای گسترده زده است و هم اکنون واحدهای بسيج در منطقه مرداويج و دروازه شيراز به جستجوی پشت بام ها برای تعقيب جوانان و مردمی که به سمت آنها سنگ ونارنجک صوتی پرتاب می کنند مشغولند ، آنها همچنين چندين جوان را از خانه ها ربوده و با خود برده اند.

XS
SM
MD
LG