لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۴۳

سرود رهايى - 2003-06-13


خط فقر يك رهبر

هر خيابان يك سنگر

پژواك پيام گزار همسرايی رسانه ها در هر روز تا رهايي

000×10×10×10×1

بر آيند ضريب ميليونی همه دست ها ومغزها وهمياريها در رويكرد به هر راهكار

شعاری كه در هر روز ايرانيان را به فرياد ورسانه ها را به پژواك فرا می خواند.

شعاری راهبردی و رهايی بخش . باطل السحر طلسم دينمدارانی كه در ستيزی ازخدا تا خلق و دام تزويری از قرآن آيات وحشت كفر وظلم (( هذه جهنم اللتی كنتم به

توعدون)) را به نمايش گذارده اند.

شعاری با نيروی انفجاری نهفته در رمز رهنمودهای ((خط-فقر- رهبر – خيابان- سنگر)) با جرقه ای از چاشنی خروش همگانی

شعاری گه به جای تاراج ناآگاهانه سرمايه بيكران هوادارانی به اندازه يك ملت و گرو نهادن پيروزی مردم ايران به فرازگاههای زود گذر 18تير و 14مرداد...جوياي

تعميق گسترده ترين زمينه های واقعی اتحادی خلل ناپذير می باشد و نيل به پيروزی محتوم و ظهور پرچمداران آن را بيشتر در پناه استمرار بلا وفقه

برخاسته از نيرومندترين پتانسيلهای انقلاب آفرين می داند.

شعاری تا شكست خنجر نهاده بر حنجره های اكثريت خاموش و خشمگين زير خط فقر با پرهيز از آن فراز گاهها ويا به مسلخ كشاندن گروهها و سازمانهای پيشرو

تا تحميل همه هزينه های هواداری از آزادی بر آنان.

شعاری كه با قابليت فراان تئوريزه كردن ونقد تحليل و سازماندهی آن در همايشها با رهيافتی راهگشايانه تا ندوين يك استراتژی سرنوشت ساز بر پايه نخستين گام

مردمی ترين انگيزه های يك قيام ملي، آسيب پذيرترين آماج پيكره حاكميت گدايان به سلطنت رسيده را نشانه گرفته است.

شعاری كه در تلاطم آشوبهای روزگار در آستانه هزاره ای ديگر در سراغ از ريشه های هويت قومی در راستای كهن آيين شاهنشاهی بر پايه نخستين منشور بشري

احترام به همه حكومتها و انديشه هابر نشاندن رضا شاه را پس از زدودن خط فقر پيشاپيش انديشيده است.

هر ايرانی كه اين شعار يا هر آن شعار ديگررا با بيشترين هواداريها تا حد شيرازه وحدت ملی بشنود و تا مرز توان در تكثير پژواك رسانه ای و يا خروش همه گانی آن در هسته های دهدهی تا ميليونی نكوشد همانا كه سزاوار همين دوزخ روی زمين و دوزخبانان آن است.

سروش

XS
SM
MD
LG