لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۴۲

سميرا مخملباف و مايکل مور و ديگر قضايا! از سايت مرتضی نگاهی - 2003-05-27


در دوران قدر قدرتی اتحاد جماهير شوروی لطيفه ای سر زبان ها بود:

يک آمريکايی و يک نفر روس پيرامون "دموکراسی" با هم بحث می کردند. آمريکائی می گفت دموکراسی ما آن چنان قوی است که ما می توانيم درست در برابر کاخ سفيد شعار بدهیم: "مرگ بر ريگان!" (آن موقع ريگان رئيس جمهور آمريکا بود) و کسی هم مزاحم ما نمی شود. مرد روس با خونسری پاسخ می دهد: اين که چيزی نيست. ما هم می توانيم در وسط ميدان سرخ مسکو شعار بدهيم "مرگ بر ريگان!"

حالا حکايت دوشيزه عليامخدره سميرا مخملباف است. او امروز در مراسم پايانی جشنواره کان به سبک مايکل مور روی صحنه رفت و بد و بيراهی نثار جورج بوش کرد. البته من اينجا نمی خواهم جورج بوش را تعريف يا تقبيح کنم. مردم آمريکا خود می دانند که با او چگونه رفتار کنند.

مايکل مور و اليور استون و شون پن و ... به عنوان شهروندان آمريکايی حق دارند که رئيس جمهور "ناباب" شان را به لجن بکشند. اما همين ها اگر به رهبران ديگر کشورها بند کنند ديگر مايکل مور و اليور استون نيستند!

خانم مخملباف هم (که در استعداد فيلمسازی اش شکی نيست) بهتر است از خودی ها شروع کند. موقعی که بوش را طالبان می نامد، دست کم بايد يک دوجين از مقامات خودی را که علنا طالبان را تحسين می کنند و حسرت شان می خورند، طالبان بنامد و آنگاه به بوش بپردازد.

خانم مخملباف امروز در مراسم جشنواره بارها و بارها روسری اش را یکی دو سانتيمتر به جلو کشيد. پيراهن نسبتا يخه بازی پوشيده بود که مثلا همرنگ جماعت شود. اما سياه پوش بود! ترس و وحشت داشت که روسری اش دو ميليمتر به عقب برود. هراس سميرا از طالبان خودی در جمهوری اسلامی بود، نه از جورج بوش!

خانم سميرا مخملباف در 23 سالگی بسيار آموخته است و شايد استعداد درخشانی هم دارد. اما به نظر می رسد که صداقت و صميميت را گم کرده است.

XS
SM
MD
LG