لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۵:۲۰

دعوت برای طبرزدی در سايت جنبش - 2003-05-14


Wednesday 14 May 2003 - 00:34:18

به نام اهورای پاک پس از من تا ايران زنده است بر مرگ من اشك مريزيد. با يك پرچم ايران كفن ام كنيد و به سنگ مزارم بنويسيد

زير اين توده ی خاك ، ميان استخوان هائی كم و بيش پوسيده ، هنوز دلی به عشق ايران می تپد. پس اين جا تاملی كن و بر خفته به يادی منتی گذار

معبود من ايران ، ايمان من ايران ، خدای من ايران ، آری آری همه چيز من ايران بود. - پس اگر می خواهی برای آرامش روح من دعائی بخوانی ، و بدين گونه مرا تا زير بار سنگين معاصی خويش از پا در نيافتم نيروئی ببخشی ، به عظمت ايران دعائی كن : بگو ((ايران پاينده باد!)) و بخواه كه ايران پاينده بماند، تا چون خواستی بتوانی كه برای پاينده گی ی ايران فداكاری كنی

آری هميشه بگو ((پاينده باد ايران !))... با زبان بگو، با قلب بخواه ، و با عمل بنما كه ايران را پاينده می خواهی

شاملو

هموطنان ، ياران بار دگر به سال روز 18 تير نزديک می شويم تجربه ای که در سحر گاه 18 تير 1387 بر دل تاريخ ايران نقش بست تجربه ای که ديوار استبداد مذهبی را به لرزه انداخت.

ديواری که به جای جان پناه برای ملت خسته ايران در زير سايه خود جنايت ، غارت ،حتک حرمت بی بندوباری سياسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فر هنگی ، کشتار اهل قلم و انديشمندان را رايحه راحتی آنان ساخت. ديواری که سازندگانش آرمانهای والای ملت را آماج گلوله و شنيع ترين توهين ها قرار دادند . سايه گاهی که در آن اروج آرمان را به افول کشانيد.......... واينک سالروز شور انگيز دفاع از شرف و آبرو خواهران و برادران ، و موهبتهای يزدان پاک نز ديک است .

سالروزی که سيا وش ها ، کاوه ، آرش کمانگير بار دگر در راه نجات ايران زمين به تبلور در آمده وحقيقت آزادی رادر گوش يکايکمان زمزمه می کنند وحال وظيفه ماست که سرزمبن اهورايی ايران را از دست شب پرستان نجات دهيم و از حرکت پو يای جوا نان در بندمان همچون احمد باطبی امير عباس فخر آور کوروش صحتی کيانوش سنجری و هزاران آزادی خواه ديگر حمايت کنيم وبه آنانی که در سياه چاله های مخو ف رژيم هر لحظه در انديشه آزادی و نجات ايران هستند آزادی رابه ار مغان بياوريم .

جنبش مستقل دا نشجوئی ايران از تمام ملت شريف ايران پيشاپيش در جهت رسيدن ونيل به آرمان آزادی وطن عزيزمان از تمامی شما نيک انديشان دعوت می کند که اين روز تاريخی را به ياد داشته باشيم و با هم همصداشويم تا بتوانيم ريشه استبداد را کنده و در ذباله دانی تاريخ را بار دگر به روی اين اهريمنان بگشائيم. به اميد ديدار در 18 تير 1382

ايران هرگز نميميرد

جنبش مستقل دانشجوئی ايران

(اعضاء متشکل : امير عباس فخر آور ، احمد باطبی ، کيانوش سنجری ،کوروش صحتی ، ايمان سميع زاده )

http://jonbesh.org

XS
SM
MD
LG