لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۰۵

Senator Brownback Comments on French Foreign Minister visit to Iranابراز تاسف سناتور ارشد آمريکايی از سفروزير خارجه فرانسه به ايران - 2003-04-24


سناتور "سام براون بک" عضو ارشد کميته روابط خارجی مجلس سنای آمريکا، روز گذشته درباره سفر وزير امور خارجه فرانسه به ايران نظراتی ابراز داشت.

وی گفت از گزارشی که حکايت از ملاقات "دومينيک دو ويلپَن" وزير امور خارجه فرانسه با رهبران رژيم ايران ميکند، بسيار متاًسّف است. سناتور براون بک گفت مردم ايران برای آزادی خود مبارزه ميکنند و فرانسه همچنان به انجام کارهای تجاری خود با اين رژيم شکنجه گر ادامه ميدهد.

سناتور براون بک افزود رژيم فعلی ايران بعنوان يک دولت، بزرگترين پشتيبان تروريسم در جهان است. من بسيار تعجّب ميکنم فرانسه که مدّعی است از امنيت بين المللی حمايت ميکند، چطور در همان حال با رژيمی که بطور فعّال خود را وقف از بين بردن و نابود کردن امنيت جهان کرده است، سرگرم معامله است.

سناتور آمريکائی سپس گفت ما اکنون گزارشهائی داريم که نشان ميدهد ماَمورين دولت ايران در عراق، کوشش های ايالات متحّده آمريکا را برای برقراری صلح و کمکهای انسانی در عراق در خفا خنثی ميکنند. ما ايران را مستقيماً مسؤول اين عمليات مخّرب و ويرانگر ميشناسيم.

من عميقاً از اينکه فرانسه در زمانی چنين حسّاس، در جلسه ای در چنين حّد بالای دولتی با مقامات ايرانی شرکت ميکند، متاًسف هستم.

سناتور براون بک در دنباله سخنانش ميگويد مطلبی که بيشتر اين ملاقات را نگران کننده ميکند، اينست که زمان انتخاب شده برای آن هَنگامی است که مردم ايران شجاعانه عليه ستمگری و ظلم و جور اين حکومت بپا خاسته اند. ايرانيها، با مخالفت ها و مقاومتهای بيشمار، آرام آرام کشور خود را از چنگ ملّاها باز پس ميگيرند.

من پشتيبانی خود را از مردم ايران در اين کشمکش، تقّلا و ستيز ابراز ميدارم. ايالات متحدّه آمريکا همچنان به پيمان خود در مسؤول شناختن بيرحمی های رژيم ايران عليه شما مردم، پای بنداست.

XS
SM
MD
LG