لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۱:۵۲

قربانيان فراموش شده جنگ - 2003-04-18


نيروهای آمريکايی پاسداربغداد با گروهی از قربانيان فراموش شده جنگ روبرو شدند و آنهم حيوانات باغ وحش بغداد بود. ماموران باغ وحش زمانی که جنگ شروع شد، از اين امکان فرار کرده و حيوانات را بدون آب و غذا اسير در قفسهای کوچکشان ترک کردند. غارتگران به اين باغ وحشها ريختند و پرندگان و برخی از جانوران اهلی را با خود بردند. واما شيرهای خشم آلود را بيحال در باغ وحش سرگردان بدنبال آذوقه بحال خود رها کردند.

خرسهای بازی گوش نفس نفس زنان در حالی که از شدت گرسنگی دنده هايشان بوضوح از زير پوست ديده می شد، بر پهلو دراز کشيده بودند. ميمونها از قفسهای خود فرار کرده و در بغداد متفرق شده اند. بقرار اطلاع سربازان آمريکايی روز پنجشنبه مجبور شدند چند خوک باغ وحش را بکشند تا بتوانند شير و پلنگهای گرسنه را تغذيه کنند. گرگی که از شدت گرسنکی مرده بود نيز غذای شيرها شد. يک انجمن وابسته به باغ وحشهای آمريکا فعاليت خود را برای جمع آوری اعانه جهت کمک به حيوانات بغداد آغاز کرده است.

XS
SM
MD
LG