لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۲۸

يک مرد مسلح ناشناس در يمن، سه نفر را بقتل رساند و سپس خود را کشت - 2003-03-18


بگفته مقامات يمن، يک مرد مسلح ناشناس، امروز سه نفر، يک آمريکائی، يک کانادائی و يک يمانی را بقتل رساند و سپس خود را کشت. مقامات رسمی يمن ميگويند يکی ديگراز اتباع کشورهای غربی که گفته ميشود کانادائی بوده است نيز درجريان اين حمله مجروح شد. تيراندازی در ايالت نفت خيز معاريب در ۱۶۰ کيلومتری شمالشرقی صنعا، پايتخت يمن روی داد. بگفته ايلمردان و کارکنان صنعت نفت، غربيانی که در اين حمله بقتل رسيدند، هردو کارمند يک شرکت نفت آمريکائی بودند.

تحقيقات درباره علت و انگيزه اين حمله آغاز شده است.
در مناطقِ قبيله نشين يمن که بطور کلی از حکومت قانون در آن خبری نيست، تيراندازی و خشونتهائی از اين دست، امری رايج و عادی تلقی ميشود، با اينهمه حمله امروز در زمانی روی ميدهد که به سبب مخالفت اکثريت اعراب با عمليات نظامی تحت رهبری آمريکا عليه عراق، احساسات ضد آمريکائی در کشورهای عربی به اوج خود رسيده است.

XS
SM
MD
LG