لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۰۰

عنکبوت يکساله شد - 2003-02-26


يکسال و اندی قبل که صحبت از براه انداختن يک وب سايت فارسی برای بخش فارسی صدای آمريکا بود. دو سه نفری که هسته مرکزی اين طرح را پی ريزی و پيگيری ميکردند هيچگاه باور نداشتند که با گذشت يکسال، اين وب سايت به جائی برسد که امروز رسيده است.

گام گذاشتن در جهانی که بسياری آنرا تجربه کرده و موفق و نا موفق از آن عبور کرده بودند به سبب شوق حرفه ئی چنان سنگين و پر آشوب بنظر نميرسيد. سرانجام روز بيست و ششم فوريه 2002 که شصتمين سالگرد آغاز به کار صدای آمريکا بود، از راه رسيد و همراه با آن ندا در دادند که بيائيد نوبت شما فرا رسيده است. آنچه که داريد و نداريد در طبق اخلاص بگذاريد و به جهان عرضه کنيد. وحشت آغاز شد. تا آن زمان که در معرض ديد و قضاوت نبوديم به عظمت اين مسئوليت پی نبرده بوديم. حال چه کنيم؟ با چه مطاعی وارد بازار پر رقابت شويم که مشتری داشته باشد. سهلترين بخش کار اينجا بود. با مطاع راستی، درستی و پرکاری. همينطور هم شد.

وب سايت فارسی صدای آمريکا با وجود تبليعات اندکی که درباره آن شده بود، بزودی جای خود را نزد بسياری باز کرد و با صميميت وارد خانه ها ، دانشگاهها ، ادارات و کافی نت ها شد. اين را ما نميگوئيم. اين را اعداد ، ارقام و آمارهائی ميگويند که هر ماهه از تعداد بازديد کنندگان از وب سايت فارسی و ساير زبانهايی که صدای آمريکا به آن زبانها، برنامه پخش ميکند و دارای وب سايت هستند، تهيه ميشود. در جمع اين گروه ، به همت شما که ما را ميپذيريد و گزارشها و خبرهای ما را ميخوانيد و گاه برای دوستان خود نيز ميفرستيد، وب سايت بخش فارسی در ميدان پر رقابت داخلی از چندی پيش در رديف سايتهای يک تا هفت قرار دارد و زمانی نه چندان دور از وب سايت چينی و ويتنامی نيز پيشی گرفته بود. اين توفيق فقط با پشتکارما و همراهی شما امکان پذير ميشد. همين همراهی و کنجکاوی شما بود که رهنمون ما برای توليد مطالب و گزارشهای فرهنگی و اجتماعی مستقلی شد که نظيرش در وب سايت های ديگر ديده نميشود.

از همه کسانی که ما را از ابتدا تا کنون ياری داده اند سپاسگزاريم و دست علی ، خسرو ، فواد ، مسعود، کامران، راشين و جواد را که برخی هنوز با ما هستند و برخی کاری ديگر در پيش گرفته اند و همچنين آرش، کياوش، رکسانا ، پويا ، فرح، امير، پروين، پريچهر، عدلان، محمدرضا و بسياری ديگر را به گرمی ميفشاريم. از بازديد کنندگانی که داوطلبانه حاضر شده اند مطالبی را برای ما ترجمه کنند نيز سپاسگزاريم.

وب سايت بخش فارسی با گذشت يکسال دارای چنان اطلاعات گسترده در حافظه خود برای جستجوی علاقمندان شده است که نميتوان بهائی برای آن تعيين کرد. هر روز و هرشب در پی آنيم که با طرح و برنامه ئی نو جوابگوی هزاران خواسته مراجعه کنندکان باشيم. غولی که در کوزه بود بدر آمده است و هر روز عظيمتر ميشود. و اين بارديگر ياد آور آنست که در اعتقاد نامه تاريخ بيشتر رويدادهای بزرگ دارای آغازی کوچک و فروتنانه بوده اند.

بهروزXS
SM
MD
LG