لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۱۸

آمار مربوط به ايرانيان مهاجر در آمريکا - 2003-01-09


در آخرين برنامه مان در مورد تاريخچه مهاجرت ايرانيان به آمريکا، ارقام نهائی سرشماری سال ۲۰۰۰ اداره آمار آمريکا را به اطلاعتان ميرسانيم. ارقام نهائی اداره آمار آمريکا نشان ميدهد که تا ابتدای سال ۲۰۰۰، سيصد و سی و هشت هزار و دويست و شصت و شش نفر خود را ايرانی يا ايرانی الاصل معرفی کردند. همانطور که در يکی از گزارشهای قبلی هم گفتيم اين رقم برای بسياری از ايرانيان مقيم آمريکا که تعداد خود را ميليونها تخمين ميزنند باور نکردنی است ولی مسئولين آداره آمار ميگويند آنها به ارقام خود اطمينان دارند. آنها ميگويند اگر اين ارقام صحيح بنظر نميرسد ممکن است به دو دليل باشد. اول اينکه تعداد زيادی از خانواده ها فرمهای مختصر و نه فرمهای طولانی را دريافت کردند. در فرمهای کوتاه فقط پرسيده شده بود که آيا اسپانيائی، سفيد پوست، سياه پوست، آسيائی و يا از قوم ديگر هستند. در فرم طولانی جواب دهندگان به اين سرشماری ميتوانستند اطلاعات دقيق تری را منعکس کنند.

مسئولين مرکز آمار همچنين ميگويند در سرشماری بعدی که در سال ۲۰۱۰ انجام خواهد گرفت تغييرات گسترده ای داده خواهد شد ولی جزئيات اين تغييرات را بعدا اعلام ميکنند.

در همين حال تعدادی از گروههای ايرانی مقيم آمريکا ميگويند قصد دارند تا قبل از سرشماری سال ۲۰۱۰ بطرق مختلف از جمله تاسيس سيستم کامپيوتری برای جمع آوری ارقام دقيقتری در مورد ايرانيان و آمريکائی های ايرانی تبار به مسئولين آمريکائی کمک کنند تا ارقام دقيق تری را منتشر کنند.

ارقام نهائی سرشماری سال ۲۰۰۰ نشان ميدهد که بين سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تعداد ايرانيان در آمريکا تقريبا دو برابر شده و از دويست و بيست هزار به حدود سيصد و سی و هشت هزار افزايش يافته است.

بسياری از جزئيات سرشماری سال ۲۰۰۰ از جمله درصد ايرانيانی که دارای مدارک تحصيلی عاليه هستند و يا ارقام مربوط به متوسط درآمد سالانه آنها ظرف چند ماه آينده منتشر خواهد شد.

اما سرشماری سال ۱۹۹۰ نشان داد که درآمد سالانه خانواده های ايرانی پنجاه و پنج هزار دلار بود که اين رقم دست کم دوازده هزار دلار بيش از درآمد متوسط خانواده های ديگر است. اين ارقام همچنين نشان ميدهد که بيست و شش درصد از ايرانيان و آمريکائی های ايرانی تبار فوق ليسانس و دکترا دارند و پنجاه و شش و دو دهم درصد دارای مدارک تحصيلی ليسانس هستند. اين نسبت ايرانيان و آمريکائی ها ی ايرانی تبار را در ميان گروههای قومی ديگر با اختلاف ناچيزی در رديف دوم قرار داد. نيجريه ای ها و مصری ها دو گروه قومی ديگر بودند که در سرشماری سال ۱۹۹۰ از نظر تحصيلات عاليه در رديف اول قرار داشتند.

سرشماری نهائی سال ۲۰۰۰ همچنان نشان ميدهد که از ۲۶۶،۳۳۸ نفری که خود را ايرانی الاصل معرفی کردند، سيصد و هفده هزار و نه صد و هفتاد تن ايران را وطن اول خود نام بردند، حال آنکه پنجاه و چهار هزار و هفتاد و شش نفر ايران را وطن دوم خود خواندند. سيصد و دوازده هزار و هشتاد و پنج نفر نيز گفتند که زبان اول آنها در منزل مسکونی شان فارسی است.

ارقام نهائی سرشماری سال ۲۰۰۰ همچنين نشان ميدهد که اکثريت ايرانيان و آمريکائی های ايرانی تبار، يعنی يکصد و پنجاه و نه هزار و شانزده نفر، در ايالت کاليفرنيا زندگی ميکنند. کمترين تعداد، يعنی شصت و يک نفر، مقيم پورتريکو هستند.

XS
SM
MD
LG