لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۰۶

تصميم گيری در مورد پرونده کارمندقسمت بار که با اسلحه دستگيرشد - 2003-01-01


مقامات دادگستری فرانسه روند تصميم گيری درمورد بازجوئی رسمی از يکی از کارکنان قسمت بار فرودگاه که هفته گذشته پليس در پاريس در اتومبيل او اسلحه پيدا کرد،آغاز کرده اند. قرار است امروز قاضی يک دادگاه ضد تروريسم پس از گفتگو با "عبدالرزاق به سه قير" فرانسوی الجزايری تبار ِ۲۷ ساله دراين موردتصميم بگيرد.آقای "به سه قير" روز شنبه گذشته در پارکينگ فرودگاه شارل دوگل دستگير شد.

طبق سيستم قضائی فرانسه، بازجوئی رسمی تنها يک قدم باتشکيل پرونده برای متهم فاصله دارد. دادستان ها همچنين سرگرم بررسی احتمال عنوان کردن اتهامات تروريستی عليه آقای “به سه قير” هستند. بنا به گزارش ها وی هيچگونه پيشينه جنائی نداشته و هيچگونه ارتباطی هم باسازمانهای تروريستی نداشته است .

XS
SM
MD
LG