لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۰۴

اجلاس اتحاديه اروپا در دانمارک - 2002-12-12


پانزده کشور عضو اتحاديه اروپا رسماً از ده کشور ديگر دعوت کردند که در سال ۲۰۰۴ به آن سازمان بپيوندند. هدف از اين اقدام تجديد وحدت در قاره ای است که پس از دو جنگ جهانی و دهه ها جنگ سرد دستخوش تفرقه و جدائی شده بود. از هشت کشور کمونيست پيشين و دو کشور در دريای مديترانه روز جمعه و در پايان اجلاس دو روزه سران اتحاديه اروپا که در کپنهاگ، پايتخت دانمارک برپا شده بود دعوت بعمل آيد که رسماً به اتحاديه به پيوندند. اين گسترش که قرار است در ماه می سال ۲۰۰۴ عملی شود بزرگترين اقدام سازمان طی چهل و پنج سال تاريخ آن به شمار ميرود. با اين پيوستگی جمعيت اتحاديه اروپا هفتاد و پنج ميليون نفر افزايش خواهد يافت و به ۴۵۰ ميليون نفر که بزرگترين منطقه اقتصادی را در جهان بوجود مياورد ، خواهد رسيد.

رهبران اتحاديه اروپا در اجتماع خود در دانمارک، ضمن بحث در باره شرايط نهائی و هزينه های مالی عضويت ده کشور جديد، مصمم اند برای مسائل مربوط به قبرس و ترکيه نيز راه حلی پيدا کنند. رهبران چگونگی يک کمک چهل ميليارد دلاری به ده کشوری را بررسی ميکنند که قرار است در سال ۲۰۰۴ به اتحاديه اروپا ملحق شوند. اين رهبران همچنين قطعنامه ای را مدّ نظر دارند که بتواند بر اساس يک طرح سازمان ملل متحد، به دوپارچگی بيست و هشت ساله قبرس پايان دهد.

در همين حال عبدالله گل Abdullah Gul نخست وزير ترکيه با خشم از تصميم رهبران اتحاديه اروپا در مورد بتاخير انداختن مذاکرات برای عضويت ترکيه انتقاد کرده است.

عضويت سال ۲۰۰۴ دو کشور از اين ده کشور، شامل لهستان ، و قبرس، پيشاپيش به موضوعاتی جنجالی مبدل شده است. يک سخنگوی دولت لهستان ميگويد از تصميم اتحاديه اروپا برای افزايش کمک به کشاورزان در ميان اعضای جديد خشنود است، اما انتظار دارد بر ميزان اين کمک ها افزوده شود. نخست وزير دانمارک که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد به کشورهای متقاضی عضويت توصيه کرده است از پافشاری در مورد درخواست های غير قابل توجيه و عملی نشدنی خودداری کنند. در همين حال ميانجيگران در نظر دارند حل و فصل اختلافات مرتبط با قبرس را به اجلاس سران اتحاديه اروپا بکشانند .

اتحاديه اروپا از ده کشور متقاضی عضويت خوسته است برای تحقق بخشيدن به تصميبم تاريخی گسترش اتحاديه، با آخرين طرحی که در مورد کمک های اتحاديه به آنها ارائه شده است موافقت کنند. آندرس فوق راسموسن نخست وزير دانمارک که رياست ادواری اتحاديه اروپا را بر عهده دارد امروز اين درخواست را در آستانه اجلاس دوروزه سران اتحاديه که در کپنهاک آغاز بکار کرد مطرح ساخت. انتظار ميرود در اين اجلاس دعوتنامه های رسمی عضويت برای کشورهای متقاضی صادر شود. اشاره نخست وزير دانمارک به درخواست هائی بود که از سوی بعضی از متقاضيان، از جمله لهستان برای افزايش کمک به کشاورزان در ميان اعضای جديد عنوان شده است. نخست وزير دانمارک قبلا به متقاضيان توصيه کرده بود خواست هائی را که اجرای آنها منطقی و عملی نيست مطرح نکنند .

XS
SM
MD
LG