لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۴۹

در سوک مريم و نيو - 2002-11-23


فريدون، اين انسان نازنين،به فاصله ۵ ماه حاصل عمر و شريک زندگی رااز دست داد. هنوز سبزه ها درست بر خاک نيو ندميده که مريم نيز فريدون را تنها می گذارد با کوله باری عظيم از اندوه و سوک از دست دادن دوعزيز . چه درد آلود و وحشتناک!
نمی گردد زبانم تا بگويم ماجرا چون بود
دريغ و درد ...
چه بود؟ اين تيربی رحم از کجا آمد؟
که غمگين باغ بی آواز مارا باز
درين محرومی و عريانی پائيز
بدين سان ناگهان خاموش و خالی کرد
از آن تنها و تنها قمری خوشخوان و محزون نيز؟
چه وحشتناک!
نمی آيد مراباور
و من با اين شبيخون های بيشرمانه و شوخی که دارد مرگ
...

-احمد تدين

XS
SM
MD
LG