لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۰۹

دامنه تنش درايران به دنبال صدورحکم اعدام يک استاد اصلاح طلب دانشگاه  بالا می گيرد - 2002-11-20


درحالی که دامنه تنش درايران به دنبال صدورحکم اعدام يک استاد اصلاح طلب دانشگاه بالا می گيرد هزاران تن از دانشجويان هواداراصلاحات و محافظه کاران افراطی ايران روزسه شنبه تظاهرات جداگانه ای درتهران برگزار کردند. اکنون بيش از يک هفته است که تظاهرات دانشجويان درچند شهرايران ادامه دارد.

دست کم دو هزار تن از تندروهای ايران که بيشترآن ها اعضای نيروی بسيج بودند ، روزسه شنبه دراطراف مسجد دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند. تظاهرات آن ها درحمايت از ارزش های اسلامی و عليه اوج گرفتن صدای مخالفان اصلاح طلب درايران برگزارشد. يک سخنگوی تندروها خطاب به جمعيت اظهارداشت هرکس که بخواهد گامی عليه ارزش های اسلامی بردارد ، بهای سنگينی برای اين کارخواهد پرداخت. تظاهرات روزسه شنبه به دنبال انتشاراين گزارش برگزارشد که يک نماينده اصلاح طلب مجلس از حوزه انتخابيه اهواز ، روز دوشنبه به وسيله اعضای نيروی بسيج مضروب شده است. دربخش ديگری از محوطه دانشگاه ، حدود دو هزارتن از دانشجويان هواداراصلاحات روزسه شنبه نيز به تظاهرات خود دراعتراض به حکم اعدام هاشم آقا جری استاد تاريخ دانشگاه به اتهام توهين به مقدسات ادامه دادند. دراين تظاهرات ، خواسته های دانشجويان گسترش يافت و آزادی بيان ، آزادی کليه زندانيان سياسی و احترام به حقوق بشر را نيز شامل شد.

در واشنگتن، وزارت امورخارجه آمريکا روزسه شنبه يک بار ديگر در مورد صدورحکم اعدام عليه آقا جری ابراز نگرانی کرد. يک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا ، آقا جری را مردی توصيف کرد که جرات به خرج داده است تا نظرات خود را بيان کند و به همين علت محکوم به مرگ شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داد آيت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی به قوه قضائيه دستور داده است که حکم اعدام آقا جری را مورد تجديد نظر قراردهد. اين تنش های سياسی هنگامی روی می دهد که محمد خاتمی رئيس جمهوری ميانه روايران کوشش به عمل می آورد اختيارات محافظه کاران را که کنترل قوه قضائيه و سايرارگان های کليدی ايران را در دست دارند ، کاهش دهد. آقای خاتمی، محکوميت آقا جری را نامناسب توصيف کرده است.

XS
SM
MD
LG