لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۱۹

به نظر می رسد شورای امنيت سازمان ملل متحد به مصالحه  نزديک می شود. - 2002-10-19


در پی موافقت آمريکا با پس گرفتن درخواست تصويب قطعنامه ای که اجازه می دهد عليه عراق در صورت مداخله در کار بازرسان تسليحاتی از نيروی نظامی استفاده شود، به نظر می رسد شورای امنيت سازمان ملل متحد به مصالحه نزديک می شود.

ژاک شيراک رييس جمهوری فرانسه می گويد او از متن جديد قطعنامه که به جای استفاده فوری از زور نسبت به پيامدهای نامشخص هشدار می دهد خوشنود است. و مسکو می گويد ممکن است از توسل به نيروی نظامی در صورتی که عراق بازرسان را از جستجو برای سلاح های کشتار جمعی باز دارد، پشتيبانی کند. واشنگتن می گويد قطعنامه ‏پيشنهادی حق آمريکا را برای دست زدن به عملی به منظور دفاع از خود حفظ خواهد کرد، و از آمريکا نمی خواهد پيش از دست زدن به يک عمل نظامی در انتطار تصويب قطعنامه ديگری بماند.

شورای امنيت سازمان ملل متحد روی جزئيات قطعنامه ای کار می کند که آمريکا پيشنهاد کرده و به مو جب آن،خلع سلاح عراق درخواست شده است.در قطعنامه پيشنهادی به جای تهديد عراق به استفاده از نيروی نظامی در صورت پايان ندادن به برنامه توليد جنگ افزارهای هسته اي، شيميائی و ميکربي،در مورد پيامدهای نامشخص اين همکاری نکردن،هشدار داده شده است .ديپلماتهای سازمان ملل ابراز اميدواری می کنند که تاپايان هفته قطعنامه عليه عراق به تصويب شورا برسد. مقامهای آمريکائی در عين حال تاکيد دارند که آمريکا در دفاع از خود ممکن است هرلحظه با يا بدون موافقت سازمان ملل متحد به عراق حمله کند

XS
SM
MD
LG