لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۵۸

نوبل ادبيات - 2002-10-12


ايمر کرتزيچ، بخاطر نيم قرن قلم زدن و نوشته هايی که عمده دلمشغولی اش وحشت های جنگ جهانی دوم است، نوبل ادبيات دوهزارودو رادريافت کرد. آقای کرتزيچ به صدای آمريکا گفت که اميدواراست اين جايزه، به مجارستان کمک کند که نقش خود را درجنگ جهانی درک کند وبا آن روبرو شود.

نويسنده هفتاد دوساله مجار به صدای آمريکا گفت که اصلاً انتظار جايزه نوبل را نداشته و به شوخی به همسرش گفته است که ماه دسامبر، او بايد برای گرفتن اين جايزه به اسلو برود.

آکادمی نوبل سوئد می گويد علت اعطای اين جايزه به آقای کرتزيچ بزرگداشتِ: "نوشته های اوست که به تجربه انسان می پردازد، که با همه آسيب پذيری و شکنندگی بايد شاهد خودکامگی بربرمنشانه تاريخ باشد". بيشتر نوشته های آقای کرتزيچ ، ملهم از تجارب هول انگيز خود او بعنوان يک يهودی در جنگ جهانی دوم است که با سرکوب نازی ها روبروست. آقای کرتزيچ که با صدای آمريکا به زبان آلمانی صحبت می کرد گفت که اميد دارد که اين جايزه به مجارستان بفهماند که که بايد نتيجه شرکت خود در جنگ جهانی دوم را که عمدتاً در همکاری نزديک با آلمان نازی بود، تصديق کند.

آقای کرتزيچ می گويد که مجارستان هنوز با واقعيت کشتار و امحاء يهوديان در جنگ بدرستی برخورد نکرده است. مجارستان بايد سرانجام، نتيجه همدستی خود با آلمان نازی را که منجر به قتل وعام ششصد هزار يهودی مجار دراتاق های گاز شد به رسميت بشناسد. آقای کرتزيچ که متولد 1929 در مجارستان است، وقتی که نوجوان بود در سال 1944 به اردوگاه مرگ آشويتس، در لهستان که در اشغال آلمان بود فرستاده شد. او از آنجا به اردوگاه کار اجباری بوخن والد فرستاده شد که يک سال بعد بدست متفقين آزاد شد. اما وقتی آقای کرتزيچ به مجارستان بازگشت، فقط برای دوره کوتاهی آزادی داشت که به کار روزنامه نگاری و نويسندگی بپردازد. در 1951 که روزنامه او تبديل به يکی از روزنامه های حزب کمونيست شد، از آنجا اخراج شد. اما به هر حال، توانست کتاب هايی منتشر کند که به زبان آلمانی ترجمه شد. اولين رمان او «بی فرجام» بود که در 1975 چاپ شد و براساس تجارب خودش در آشويتس، درباره مردی بود که به اردوی کار اجباری فرستاده می شود و در آنجا با سازش، زنده می ماند. اخيراً براساس اين داستان، فيلمنامه ای منتشر شده است.

آقای کرتزيچ در1990با رمان "دعای کَديش برای کودکی که متولد نشد" به شهرت رسيد؛ کديش، دعايی است که يهوديان برای مرده می خوانند، و در رمان، دعايی است که او برای فرزندی قرائت می کند که حاضر نيست به دنيايی بياورد که اجازه برپايی اردوگاه های مرگ را داده است.

هرچند تا کنون چندين مجاری جايزه نوبل را برده اند، اما آقای کرتزيچ اولين تبعه مجارستان است که يک ميليون دلار جايزه ادبيات را دريافت می کند.

پيتر مگييسی، نخست وزير مجارستان از طرف دولت به نويسنده تبريک گفت و اضافه کرد که "اين هم يک دليل ديگر که به مجار بودن خود افتخار کنيم".

XS
SM
MD
LG