لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۲۹

روز جمعه بيش از600 نفر در تظاهرات واشنگتن بازداشت شده اند - 2002-09-27


پليس واشنگتن برای آمادگی در مقابل تظاهراتی که قرار است روز جمعه همزمان با برگزاری اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بر گزار ش د، چندين خيابان راروز شنبه نيز بسته است . رئيس پليس واشنگتن گفته است تظاهر کنندگانی که دست به اقدامات خشونت آميز بزنند دستگير خواهند شد. تاکنون بيش از ششصد نفر در همين رابطه بازداشت شده اند. در يک مورد اعتراض کنندگان با نشستن در يک خيابان راه بندان ايجاد کردند. در مورد ديگر تظاهرکنندگان شيشه های بانکها را شکستند. نمايند گان بيش از ۱۸۰ کشور جهان در اين گردهمائی سه روزه شرکت دارند . محور گفتگو ها اقتصاد جهانی، توسعه و بخشودگی بدهی های کشور های فقير خواهد بود. پليس واشنگتن پيش بينی می کند امروز حدود ۲۰ هزار نفر در اعتراض به سياستهای نهاد های مالی بين المللی و سياست خارجی آمريکا ، در خيابانهای واشنگتن راه پيمائی کنند.

ادامه جبر

بر زمينه ای از آشوب در بازارهای مالی بيم جنگ عراق و حضور هزاران تظاهر کننده ضد کاپيتاليسم در خيابان های واشنگتن، سياست سازان ارشد ۷ دمکراسی اقتصادی، معروف به گروه هفتگانه در واشنگتن گرد آمده اند، با اين هدف که به کوشش هايی که برای بهبود اقتصاد جهان در کار است شتاب بخشند. تدابير امنيتی در واشنگتن در پيشاپيش جلسات بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به ويژه سخت است. روز جمعه، در حالی که وزيران دارايی به بحث نشسته بودند، نيکولاس اشترن، اقتصاد دان برجتسه بانک جهانی کشورهای غنی را مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها به گونه ای ناعادلانه بازارهای خود را تا حدودی بسته نگاه می دارند، در همين حال از بسياری از کشورهای فقر زده می خواهند بازارهای خود را باز کنند.

XS
SM
MD
LG