لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۳۱

توفان دريائی ايزيدور در خليج مکزيک شدت گرفته است - 2002-09-22


کارشناسان هواشناسی می گويند توفان دريائی ايزيدور در خليج مکزيک شدت گرفته است و ممکن است به زودی به توفان درجه چهار که می تواند زيان های سنگينی وارد آورد، تبديل شود. اداره هواشناسی ملی آمريکا می گويد که توفان هم اکنون در شبه جزيره يوکاتان مکزيک است و پيش بينی می شود به آهستگی به سوی غرب حرکت کند.

هواشناسان احتمال می دهند که شدت توفان بازهم افزايش يابد و به حد اکثر درجه تخريب برسد. انتظار وزش بادهای شديد و ريزش باران های سيل آسا درشبه جزيره می رود. هشدار وقوع توفان در مناطق سواحل شمالی و شرقی همچنان به قوت خود باقی است. اداره هواشناسی هشدارداده است که توفان با وزش بادهائی به سرعت ۱۹۵ کيلومتر درساعت، می تواند به جريان يافتن سيل درمناطق ساحلی منجرشود.

هواشناسان می گويند هرگونه انحرافی درمسير توفان دريائی، می تواند آن را به سوی زمين بکشاند. مقامات مکزيک می گويند عده ای بالغ برسه هزار نفر مناطق خود را در روستاهای ساحلی ترگ گفته اند.

ادامه خبر يکشنبه ۲٢ سپتامبر به پيش بينی هواشناسان، توفان ايزيدور به شبه جزيره يوکاتان در مکزيک نزديک می شود.اين توفان با بارانهای اِستوائی و بادهای شديدی همراه است که بيش از ۱۵ هزارتن از مردم ساحلی را به تخليه خانه ها وادار کرده است. در سواحل شمالی و خاوری شبه جزيره يوکاتان حالت آماده باش داده شده چون بنا به پيش بينی هواشناسان، باد با سرعت ساعتی ۲۰۰ کيلومتر پيش می رود و امروز شدت وزش آن به اوج می رسد.توفان جاری از نظر ميزان خطر در طبقه ۴ درجه بندی شده است. هواشناسی ملی آمريکا می گويد توفان ايزيدور،با رسيدن به خليج مکزيکو، به سوی باختر متمايل می شود

XS
SM
MD
LG