لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۳۹

تا شروع پخش مرتب برنامه تلويزيونی «فصل ديگر» چيزی نمانده - 2002-09-07


چند ماهيست که به خانواده صدای آمريکا پيوسته اند. بچه های «فصل ديگر» را ميگوييم. جوانند، سرشار از انرژی و پر از ايده های جالب که ميخواهند آنها را جلوی دوربين برده و نشان بدهند. به همه دنيا هم نشان بدهند.

اسم خودشان را گذاشته اند فصل ديگر، امااهل وصل هستند چون از پُل زدن صحبت ميکنند. ميخواهند با ايرانی که از آن دور افتاده اند ارتباط برقرار کنند. ماموريتی که برای خودشان گذاشته اند کوچک نيست. خودشان هم بخوبی ميدانند که چه سنگ بزرگی را برداشته اند، برای همين است که با عشق و علاقه هر روز سر کار حاضر ميشوند و اغلب بيشتراز حد معمول ۸ ساعت در روز کار ميکنند.

با کار مداوم و خستگی ناپذير، در اين مدت برنامه های بسياری را برای «فصل ديگر» تهيه کرده اند. جمعا ۸ نفر هستند و هرکدامشان يک گوشه کار را گرفته اند. تيم خوبی هستند چون خنده از لبشان نميافتد و از کاری که ميکنند راضی بنظر ميرسند. از کار کردن با هم خوشحال هستند و به هم نيرو و روحيه ميدهند. اگرچه که ممکن است اين حرف بنظر کليشه ای بيايد، اما همين روحيه مثبت گرايشان مسری است. آدم وقتی ميبيندشان، حتی اگر از بابت چيزی پکر هم بوده باشد، خودبخود صورتش باز ميشود. اگر اخموترين آدمها هم از کنار يکی از اين بچه ها بگذرد، صورتش مثل گُل ميشکفد. پس علاوه بر کار پُل زدن، اين بچه ها اهل باغبانی هم هستند. اسمهايشان را يکی يکی ميبريم تا اگر چهره شان را بر روی صفحه تلويزيون ديديد بدانيد باغبان صورتتان کيست. روزبه مظهری، بنفشه علوی، فرشته عزيزی، بهار دستغيب، مهتاب فريد، مانا کشفی، آزاده شرف شاهی و سيامک پايدار.

اگر پٌل ميزنند برای اين است که گُل بکارند. و گُل هايی که ميکارند ستونهای پُليست که مرزها و نسل ها را به هم وصل ميکند. پُليست که قلب ها را به هم نزديک ميکند و آماده پذيرش بذرهای اميد و شادابی. هدفشان کوچک نيست. خودشان هم ميدانند، برای همين است که روز را با لبخند شروع ميکنند.

با اطمينان به موفقيت «فصل ديگر» و با اميد پيروزی برای نسل جوان ايران

مسعود عالمی
ميز اينترنت بخش فارسی صدای آمريکا

XS
SM
MD
LG