لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۰۱

تا تکميل شدن  طرح نهايی کنفرانس زمين چيزی نمانده - 2002-09-03


با توافق مذاکره کنندگان کنفرانس زمين برسرتبليغ درباره توليد انرژی سالم و بی خطر ازلحاظ حفاظت محيط زيست ، فقط يک پاراگراف باقی مانده است که طرح نهايی کنفرانس درجهت کاهش فقر درجهان و حفاظت ازمحيط زيست تکميل يابد.

تصور می رفت با توافق برسرانرژی در روز دوشنبه، که طی آن افزايش سريع استفاده از منابع انرژی فاقد آلودگی توصيه شده، آخرين مانع پيش از ارائه طرح نهايی کنفرانس برای تصويب سران کشورها، برطرف شده باشد. اجرای اين طرح غيرالزامی است. اما يک پاراگراف در رابطه با سلامتی زنان، آخرين مانع را درلحظات پايانی کنفرانس به وجود آورده است.

هيات نمايندگی کانادا می گويد برای حمايت از زنان در برابرعادات آسيب آور برخی از فرهنگ ها نظير قطع عضو تناسلی، افزودن اين بند به طرح نهايی ضرورت دارد. تا زمانی که توافقی برسراين آخرين موضوع به عمل نيامده است، نمايندگان نمی توانند طرح نهايی کنفرانس را امضا کنند. کنفرانس زمين روز چهارشنبه پايان می يابد.

XS
SM
MD
LG