لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۳۴

قرعه کشی برای کارت سبز - 2002-08-26


برای شرکت در قرعه کشی کارت سبز که هر سال توسط دولت ايالات متحده امريکا به منظور پذيرش مهاجر انجام می شود، بايد مشخصات خود را به ترتيب زير بر روی يک قطعه کاغذ بنويسيد و آن را به نشانی

DV Program

Kentucky Consular Center

2002 Visa Crest

Migrate, KY 41902-2000, U.S.A.

ارسال نماييد:

مشخصات متقاضی بايد حتماً به زبان انگليسی باشد. برای ديدن نمونه ای از کارت مورد قبول به نشانی زير مراجعه کنيد. نمونه کارت در انتهای صفحه آمده است:

١- نام کامل: نام خانوادگی و نام کوچک

٢- تاريخ تولد: روز، ماه،

سال محل تولد: شهر، استان، کشور

۳- کشور متبوع متقاضی (اگر متفاوت است با کشور محل تولد)

٤- نام، تاريخ و محل تولد همسر و فرزندان (در صورت وجود) متقاضی (اگر لازم است از پشت صفحه برای اطلاعات اضافی استفاده کنيد)

۵- نشانی کامل

٦- عکس: عکس متقاضی و همسر و فرزندانش با مشخصات (نام و تاريخ تولد) هر يک بر پشت عکس بايد ضميمه کارت درخواست شرکت در قرعه کشی باشد.

7 – امضاء (تقاضانامه بدون امضا در قرعه کشی شرکت داده نمی شود)

عکس های ارسالی بايد با توجه به مشخصات زير برداشته شود:

در صورتی که عکسهای مورد نياز پيوست نباشد، تقاضا نامه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. جديد ترين عکسهای متقاضی و همسر و فرزندان (شامل فرزندان تنی و ناتنی) قانونی و فرزندان همسر، حتی اگر فرزندان همراه نيستند، بايد به پيوست باشد. فرزندان تبعه ويا مقيم آمريکا در اين مورد مستثنی هستند. اسم و تاريخ تولد هر يک از اعضای خانواده بايد با خط خوانا بر پشت عکس نوشته شده باشد. عکس جمعی خانوادگی مورد قبول نخواهد بود. عکس هر يک از اعضای خانواده بايد جدا باشد. در صورتی که بر روی صفحه تقاضا نامه فضای کافی برای عکسها نباشد، می توانيد عکسها را با نوار چسب بر پشت صفحه بچسبانيد.

اگر عکسها مطابق مشخصات يادشده نباشد، تقاضانامه رد خواهد شد:

اندازه عکس: به شکل مربع، يک و نيم در يک و نيم اينچ (37 ميليمتر) يا دو در دو اينچ (50 ميليمتر) با ذکر مشخصات هر کس در پشت عکس.

متقاضی، همسر وی و فرزندانش بايد مستقيماَ به دوربين نگاه کرده باشند. سر صاحب عکس بايد حداقل پنجاه درصد عکس را بپوشاند.

زمينه عکس بايد روشن باشد. زمينه عکس نبايد تاريک يا شلوغ باشد.

اگر عکس واضح نباشد تقاضانامه رد می شود.

عکسهای با عينک آفتابی يا چيزهای مشابه که از وضوح عکس بکاهد قابل قبول نيست

استفاده از روسری و لچک مجاز نيست مگر آن که استفاده از آن به دليل مذهبی باشد و در اين صورت نبايد باعث شود هيچ قسمتی از صورت پوشانده شود. هيچ نوع کلاه يا سرپوش که ماهيتاً مذهبی نباشد نبايد هنگام گرفتن عکس استفاده شود و در صورت اخير نبايد باعث شود هيچ قسمتی از صورت پوشانده شود.

عکس می تواند رنگی يا سياه و سفيد باشد. برای اطلاع کامل از جزئيات اين برنامه ميتوانيد به سايت وزارتخارجه آمريکا به اين نشانی مراجعه کنيد.

http://travel.state.gov/DV2004.html

XS
SM
MD
LG