لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۱۱

انفجار درساختمان مسکونی در مسکو - 2002-08-20


پليس روسيه می گويد درانفجار روزسه شنبه درمسکو که قسمتی ازيک ساختمان مسکونی را ويران کرد ، دست کم يک نفرکشته شده است. به گفته پليس، عقيده براين است که عده ای بالغ بر ۲۵ نفر ديگر همچنان در خرابه های ساختمان به دام افتاده اند. گزارش های روسيه حکايت ازآن دارد که هنوز روشن نشده است که انفجار که در بخش شمالی مسکو روی داد، حمله ای تروريستی بوده يا ازانفجار گازطبيعی ناشی شده است. برخی ازکسانی که نجات يافته اند می گويند بوی باروت و گازطبيعی را استشمام کرده اند. درسال ۱۹۹۹ حدود ۳۰۰ تن در انفجارهايی در روسيه که جدايی خواهان جمهوری تجزيه طلب چچن مسئول آن ها شناخته شدند کشته شدند. پيشتر در روزسه شنبه مقامات روسيه گفته بودند که احتمالا حمله شورشيان چچن باعث سقوط يک هليکوپترنظامی شده است که درجريان آن روزدوشنبه ۱۱۴ سرباز در چچن کشته شدند.

آخرين خبر

ماموران امداد درمسکو درتاريکی درجستجوی کسانی هستند که درانفجارچهارطبقه از يک ساختمان مسکونی پنج طبقه جان به در برده اند. ماموران امداد با چراغ قوه دستی ، دراولين ساعت های روزچهارشنبه درجستجوی عده ای بالغ بر۲۵ نفربودند که عقيده براين است که درخرابه های ساختمان به دام افتاده اند. کشته شدن دست کم يک نفر ، قطعيت يافته است. تاکنون چند نفر درحالی که آثارسوختگی روی بدن آن ها ديده می شد نجات داده شده اند. مقامات دولتی می گويند علت انفجار که درآخرين ساعت های روزسه شنبه روی داد، احتمالا نشت گازبوده است. با اين حال ساکنان ساختمان می گويند که درپی انفجار، بوی باروت و نه گاز، استشمام کرده اند. سه سال پيش نيزحدود ۳۰۰ تن درسری انفجارهايی درساختمان های مسکونی روسيه کشته شدند که جدايی خواهان جمهوری تجزيه طلب چچن مسئول آن ها شناخته شدند.

XS
SM
MD
LG