لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۴۵

چشم در برابر چشم: چشمان يک مرد در تهران از حدقه درآورده شد - 2002-08-13


يکی از شنوندگان راديو صدای امريکا از ايران چهار قطعه عکس به همراه خبری درباره درآوردن چشم شخصی به نام سيد تقی طباطبائی بنا به حکم دادگاه اسلامی در تهران برای ما فرستاده است که ملاحظه می کنيد:

قبل از اجرای حکم قاضی دادگاه اسلامی، يک پاسدار متن حکم قاضی را به شرح زير قرائت کرد:

«... آقای سيد تقی طباطبائی فرزند سيد رضا محکوم به از حدقه درآمدن چشمان می شود. اين حکم بر اساس دادنامه شماره 63/5/1/191 صادره توسط شعبه 32 دادگاه کيفری تهران... و تنفيذ شده توسط شعبه 16 ديوان عالی کشور اجرا می شود. متهم محکوم به از حدقه درآوردن هر دو چشم شده است اگر متهم جرم ديگری مرتکب نشده باشد او بلافاصله بعد از اجرای حکم آزاد خواهد شد. رئيس محترم زندان قصر، رئيس بهداری زندان، نماينده پزشکی قانونی و برادران پليس قضايی می بايد بر اجرای حکم نظارت داشته باشند. همه اقدامات پزشکی لازم بعد از اجرای حکم بايد صورت گيرند.»

متن زير از ويدئويی گرفته شده که از درآوردن چشم سيد تقی طباطبائی برداشته شده است:

سيد تقی طباطبائی: ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا دکتر جان تو را به خدا خدا يک کاری بکن. ای خدا تو را خدا يک کاری بکن. دکتر جان تو را خدا يک کاری بکن. ای خدا... دکتر جان ای خدا ای خدا.

فيلمبردار: دکتر دستت را ببر کنار.

سيد تقی طباطبائی: دکتر دارم بهت ميگم من ديگه نمی بينم. چشمم را بگذار بماند.

فيلمبردار: دکتر دستت را ببر کنار.

دکتر: سيد تقی...

يک پاسدار (خطاب به دکتر): تمامش کن برود پی کارش

دکتر: پلکهايت را باز نگهدار.

سيد تقی طباطبائی: ای خدا.. ای خدا!

فيلمبردار: دکتر دستت جلوی دوربين است.

سيد تقی طباطبائی: دکتر فشار نياور. ای خدا، سرم داره می ترکه. ای خدا چشمم...

XS
SM
MD
LG