لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۵۷

نظرات معاون نخست وزير ترکيه مورد تاييد قانوگذاران قرارنگرفت - 2002-07-25


نظرات مسعود ييلماز معاون نخست وزيرترکيه درجهت به دست آوردن حمايت لازم برای اصلاحات اساسی، پيش ازانتخابات زودرس ترکيه که انتظاربرگزاری آن درسال جاری می رود، مورد تاييد قانوگذاران ترکيه قرارنگرفت.

آقای ييلماز روزچهارشنبه به خبرنگاران گفت او وعده ای را که برای حمايت ازاصلاحات داده شده بود، نديده است. او اين اظهارات را به دنبال گفتگوهايی با متحدان ائتلافی دولت و احزاب مخالف به عمل آورد.

۱۵ کشور های عضواتحاديه اروپا خواستارآن هستند که ترکيه به عنوان بخشی از يک سری اصلاحات گسترده، اصلاحاتی در پليس انجام دهد، مجازات اعدام را لغو کند و پخش راديويی کردها را قانونی سازد. اروپائيان می خواهند پيش از آن که موضوع عضويت ترکيه دراتحاديه اروپا را مورد بررسی قراردهند، اين اصلاحات به مورد اجرا گذارده شود.

آقای ييلماز عضويت دراتحاديه اروپا را در دستور کار حزب مام وطن خود قرارداده است. وی می گويد ازآن بيم دارد اگرپارلمان اقدامی درجهت اصلاحات مورد نظر قبل از برگزاری انتخابات پيش از موعد درنوامبرآينده به عمل نياورد، حرکت ونيروی اصلاحات ازدست برود.

بسياری ديگرازمقامات ترکيه، ازجمله بولنت اجويت نخست وزيربيماراين کشور، گفته اند ترديد دارند که قانوگذاران درحالی که مبارزات انتخاباتی جريان دارد، خود را درگير روند طولانی وضع قوانين برای تصويب اصلاحات کنند.

XS
SM
MD
LG