لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۲۶

کاخ سفيد می گويد از بستن دفتر کار يک فلسطينی ميانه رو نگران است - 2002-07-11


کاخ سفيد می گويد ازاقدام اسرائيل دربستن دفتر کار يک فلسطينی بلندپايه ميانه رو دربيت المقدس شرقی ناراحت شده است. مقامات اسرائيلی روزسه شنبه دفترکار ساری نصيبه رئيس دانشگاه القدس را بستند و گفتند اين دفتر ازسوی تشکيلات خود گردان فلسطينی به صورتی که برخلاف قراردادهای موقت صلح است، مورد استفاده قرارمی گرفت. آقای نصيبه اتهامات وارده را تکذيب کرده است. کاخ سفيد می گويد اقدام اسرائيل نه پيشرفتی درکارمبارزه با تروريسم به وجود می آورد و نه اصلاح موسسات فلسطينی را ترويج می کند. ازسوی ديگر، سازمان عفوبين الملل از گروه های ستيزه جوی فلسطينی خواسته است که حمله به غيرنظاميان اسرائيلی را متوقف کند. اين سازمان هوادارحقوق بشر که مقرآن درلندن قرار دارد، می گويد مردمی که جنگ می کنند، جنگ آن ها هرعلتی می خواهد داشته باشد، حمله مستقيم به غيرنظاميان را به هيچ وجه توجيه نمی کند.

XS
SM
MD
LG