لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۳۲

امروز هفده هزارنفرازکارکنان شرکت ورلدکام بيکار می شوند - 2002-06-28


ورلدکام، غول بزرگ ارتباطاطی و مخابراتی آمريکائي،امروز ۱۷ هزار تن از کارکنان خودرا اخراج می کند،اين يک چهارم نيروی کار شرکت است.اخراج کارکنان ورلدکام پس از آن صورت می گيرد که مقامهای شرکت به يک رسوائی مالی نزديک به ۴ ميليارد دلار اعتراف کرده اند. مقامهای شرکت اين هفته اذعان کردند که از سال گذشته به اين طرف هزينه های شرکت را به حساب سود ثبت می کرده اند تا بدينوسيله سود شرکت را زيادتر از اندازه جلوه دهند. شرکت می گويد همه سودهای ثبت شده در دفاتر از آغاز سال ۲۰۰۱ را پاک می کند تا بی نظمی های مالی شرکت بالغ بر ۳ ميلياردو ۹۰۰ ميليون دلاررا تصحيح کند. به اعتقاد بعضی تحليلگران امکان اعلام ورشکستگی شرکت وجوددارد. ورلدکام از سوی دولت فدرال آمريکا به زودی به تقلب متهم خواهد شد

XS
SM
MD
LG