لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۱:۲۷

درپاسخ به حملات تروريستی عليه اسرائيل - 2002-06-27


درحالی که اسرائيل مواضع خود دراشغال شهرهای فلسطينی درکرانه باختری رود اردن را تحکيم می بخشد، زندگی نزديک به ۷۰۰ هزارفلسطينی تحت مقررات منع عبور ومرور درآمده است. روزچهارشنبه درشهر تقسيم شده الخليل يا هبرون هنگامی که مردان مسلح فلسطينی درداخل مقردولتی شهر سنگرگرفتند، نيروهای طرفين به مبادله آتش پرداختند. سازمان هوادارحقوق بشرعفوبين الملل می گويد کليه فلسطينيانی که درکرانه باختری زندگی می کنند، به خاطرعمليات نظامی اسرائيل در رنج وعذاب به سرمی برند. بسته شدن مدارس، تخريب خانه ها وجلوگيری از درو محصولات کشاورزی يا فروش آن ازجمله نتايج اين عمليات است. نيروهای اسرائيل در واکنش به دوحمله اخيرانتحاری دربيت المقدس، هفت شهر ازهشت شهرعمده را درکرانه باختری مجددا به اشغال خود درآورده اند.

XS
SM
MD
LG