لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۵۳

کاسترو راهپيمايی ميليونها کوبائی را به پشتيبانی از اصلاح قانون اساسی رهبری کرد - 2002-06-13


فيدل کاسترو رئيس جمهوری کوبا روز چهارشنبه، ميليونها کوبائی را در راه پيمائی به پشتيبانی از پيشنهاد اصلاح قانون اساسی کشور رهبری کرده است. بنا به اين پيشنهاد، نظام سوسياليستی کوبا غير قابل تغيير خواهد بود. تلويزيون کوبا روز چهارشنبه تصويرهائی از فيدل کاسترو را پيشاپيش ستون عظيم راه پيمايان در هاوانا، پايتخت، به نمايش گذاشت. همچنين بنا به گزارشها، جمعيت عظيمی در شهرهای هالگويين و سانتياگو راه پيمائی کرده اند.

بسيج راه پيمايان کوبائی يک ماه پس از آن صورت می گيرد که يک گروه از ناراضيان طرفداردموکراسی با تسليم توماری با ۱۱ هزار امضا به مجمع ملی کوبا خواهان برگزاری همه پرسی به منظور انجام اصلاحات سياسی شدند. مقامهای کوبائی آن اقدام را يک طرح توطئه آميز آمريکائی قلمداد کردند هرچند قانون اساسی کوبا مجمع ملی را موظف می سازد به درخواست هائی با حد اقل ۱۰ هزار امضا ترتيب اثر بدهد.

XS
SM
MD
LG