لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۲۹

دولت سوريه از جامعه بين المللی کمک خواست - 2002-06-05


با شکسته شدن يک سد در شمال سوريه، جريان آب چند روستارا با خود برده و دست کم با عث کشته شدن ۲ نفر شده است. به گزارش خبر گزاری دولتی سوريه، سانا، پيش از آنکه سد زيزونzeyzoun شکسته شود،ترکهائی در ديواره آن پديد آمد. با هشدار قبلي، پيش از شکسته شدن سد مردم مجاور به بلنديها پناه بردند. از عمر سد، تنها شش سال می گذشت و يکی از بزرگترين سدهای سوريه به شمار می رفت،اين سد گنجايش ۷۰ ميليون متر مکعب آب را داشت. هنوز در باره علت اين حادثه گزارشی نرسيده است
به دنبال شکسته شدن ديواره يک سد درشمال سوريه در روزسه شنبه که درجريان آن دست کم ۱۰ تن کشته شدند، سوريه ازجامعه بين المللی برای نجات چند روستا درشمال اين کشورکمک خواسته است. دراين حادثه صدها خانه و مزرعه نيز زيرآب رفته اند. به گزارش خبرگزاری سوريه درحالی گروه های نجات منطقه را زيرنظر دارند، دولت دمشق ازسازمان ملل متحد تقاضای کمک های فوری برای استان حما کرده است. به قرارگزارش ها روستای زيزون به کلی زيرآب رفته است. مقامات سوريه می گويند ازچند روز پيش ازشکسته شدن سد، ترک هايی در ديواره آن پديد آمده بود و بيشتراهالی فرصت يافتند که به مناطق بلند تر کوچ کنند. دولت سوريه دستورداده است تحقيقاتی درباره علت شکستگی سد به عمل آيد.

XS
SM
MD
LG