لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۰۶

عدم استقبال ازانتخابات درالجزاير - 2002-05-31


مقامات الجزايرمی گويند کمتر از نيمی از مردم کشورکه حق رای داشتند درانتخابات پارلمانی روزپنجشنبه الجزاير شرکت کردند. علت عدم استقبال ازانتخابات، تحريم آن ازسوی گروه هايی و همچنين وقوع يک قتل عام بود که طی آن دست کم ۲۰ نفرکشته شدند. وزارت کشوراعلام کرد ۴۷ درصد ونيم کسانی که حق رای داشتند آرای خود را به صندوق ها ريختند. اين پايين ترين سطح مشارکت درانتخابات از زمان استقلال الجزايردرسال ۱۹۶۲ تلقی می شود. ميزان شرکت درانتخابات درمنطقه آشوب زده کابيليا که محل سکونت بربرهای الجزايراست کمتراز سه درصد بود. دراين منطقه به عنوان اعتراض به تبعيضات دولتی عليه انتخابات اعلام اعتصاب شده بود. دو گروه عمده مخالفان خواستار تحريم کلی انتخابات شده وپيش بينی کرده بودند که در رای گيری تقلب خواهد شد. پليس افراطيون اسلامی را مسئول قتل عام غرب الجزايردانست که تنها چند ساعت پيش از آغاز رای گيری روی داد.

XS
SM
MD
LG