لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۱۲

اعضای اتحاديه های کارگری ايتاليا دست به اعتصابی يک روزه زدند - 2002-04-16


ميليونها تن از اعضای اتحاديه های کارگری ايتاليا دست به اعتصابی يک روزه زده اند تا به اصلاحات پيشنهاد شده از سوی دولت که اخراج کارگران و کارمندان را از سوی کارفرمايان تسهيل ميکند اعتراض کنند. اين اعتصاب هشت ساعته سراسری که نخستين اعتصاب در نوع خود در بيست سال گذشته است، از سوی سه اتحاديه بزرگ کارگری ايتاليا برپا شده و هدفش فلج کردن تمامی کشور است . براساس طرح دولت ، محدوديتهای موجود که کارفرمايان را موظف ميسازد هرکسی را که بدون دليل موجه اخراج شده ، مجدداً به کار بگمارند ، کاهش ميدهد و همين امر عامل اصلی اعتراضات اتحاديه های کارگری است . با اينهمه ، سيلويو برلوسکونی نخست وزير ايتاليا ميگويد اجرای اين اصلاحات ، تنها راهی است که در داخل اتحاديه اروپا ، به ايتاليا توان و امکان رقابت ميدهد .

XS
SM
MD
LG