لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۱۴

لويا جرگه تشکيل می شود - 2002-04-16


کشور افغانستان خود را آماده ميکند تا از طريق شورای مشايخ خود لويا جرگه، دولت انتقالی جديدی برگزيند. بگزارشی از خبرنگار صدای آمريکا، عاليشا رو، که از کابل و درباره چگونگی روند اين گزينش است، گوش می کنيم.

روز سه شنبه افغانستان دومين قدم بسوی سرانجام کوششهای خود در راه تبديل شدن به يک دمکراسی را بر ميدارد. در اين روز، صدها تن از زعمای قومهای گوناگون افغان در دهکده مَرديان، در استان جوزجان، جهت گزينش اولين نمايندگان منطقه اي،و برای تجمع بزرگتر ديگری در ماه مه، ديدار می کنند. گزينشهای همانند ديگری در سيصد و هشتاد ناحيه ديگر و بهمين منظور، در سراسر افغانستان برگزار خواهد شد. اين گزينشها، همگی از سوی بازرسان سازمان ملل، نظارت ميشود. سپس، نمايندگان هر منطقه به يکی از نُه گردهمآئی دو هفته ای که برای محدود ساختن تعداد نمايندگان برگزيده شده برای حضور در لويا جرگه، بوجود می آيد، فرستاده می شوند. اين برگزيدگان که تعداد آنان به يکهزار و پنجاه و يک خواهد رسيد، اعضاء شورای مشايخ را تشکيل می دهند. اين شورا، سپس تصميم خواهد گرفت چه کس (کساني) دولت انتقالی افغانستان را تا آغاز يک انتخابات همگانی دمکراتيک، رهبری خواهد کرد. طبق طرحی که پس از از بين رفتن طالبان در ماه دسامبر گذشته در شهر بُن در آلمان در نظر گرفته شد، نمايندگان بايد از طيف های گسترده ای از همه اقوام گوناگونی که در افغانستان زندگی ميکنند و همچنين زنان باشند. چهار صد و پنجاه کرسی باقيمانده به سازمانهای دولتی و نهادهای افغان تعلق خواهد گرفت. انتظار ميرود با نزديک شدن زمان تشکيل لويا جرگه، انشعاب و نفاق در جامعه افغان افزايش يابد. دولت موقت کنونی افغانستان برهبری حامد کرزي، که تنها برای شش ماه امور را بدست دارد در ۲۲ ژوئن بکار خود خاتمه خواهد داد.آقای کرزای که خود يک پشتون است از پشتيبانی ايالات متحده و دولتهای اروپائی برخوردار است. با اينحال، تاجيکهای افغان که همراه ارتش آمريکا برای بيرون راندن طالبان جنگيده اند، از آخرين رئيس جمهوری قانونی افغانستان، برهان الدين رباني، پشتيبانی می کنند. اَندِرس فَنگه، رئيس گروه بازرسان سازمان ملل در گزينش لويا جرگه، بر اين باور است که تهديد، رشوه، و خشونتهای آشکار، می تواند به روند اين گزينش لطمه بزند. او معتقد است که نبايد انتظار داشت با يک چشم بهم زدن می توان يک بهشت دمکراتيک از افغانستان ساخت. اگر شورای مشايخ به سرانجام دلخواهی برسد، اين نخستين قدم در راه روند صلح خواهد بود. دهها سال است که لويا جرگه يا شورای مشايخ در تصميم گيری های مهم جامعه ايلياتی افغانستان نقش اساسی ايفا ميکند.

XS
SM
MD
LG