لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۴۳

اعتصاب کارگران در کره جنوبی گسترش می يابد - 2002-04-02


يکی ازبزرگترين گروههای کارگری کره جنوبی نيز به اعتصاب هزاران تن از کارگران دولتی که اکنون وارد ششمين هفته خود شده است، می پيوندد. کنفدراسيون اتحاديه های تجاری کره می گويد عده ای بالغ بر ۱۲۰ هزارکارگر به عنوان حمايت ازکارگران اعتصابی کارخانجات دولتی، روز سه شنبه دست ازکارخواهند کشيد. دولت کره جنوبی هشدار داده است که اقدامات سختی درقبال هواداران اتحاديه ها درپيش خواهد گرفت. دولت همچنين می گويد حاضر به مذاکره با کارگران اعتصابی نيست، مگر آن که آنها طرحهای خصوصی سازی بخش برق کشور را که زيربار بدهی رفته است بپذيرند. درماه فوريه گذشته حدود چهارهزارتن ازکارگران به عنوان اعتراض به طرحهای فروش کارخانه ها دست به اعتصاب زدند، چرا که بيم از آن داشتند اين کاربه اخراج دسته جمعی کارگران منجرشود.

XS
SM
MD
LG