لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۱۱

صدمين سالگرد تولد جان استاين بک در سراسر جهان جشن گرفته می شود - 2002-02-28


منصور هاتفی: جان استاين بک نويسنده نامدار آمريکائي در۲۷ام فوريه صد سال قبل ديده به جهان گشود و اين روزها به مناسبت صدمين سالگشت تولدنويسنده خوشه هاي خشم، موشها و آدمها و شرق بهشت و برنده جايزه ادبي نوبل، درسراسرجهان مراسم ويژه اي برپا مي شود. فرح جهانگيری: تا کنون کمتر نويسنده اي افتخارآن راداشته است که تولد او را باچنين مراسم ويژه وگسترده اي جشن بگيرند. در اين مراسم که از نيمه سال ۲۰۰۱ شروع شده و تا آخرسال ۲۰۰۲ ادامه خواهد داشت هواداران استاين بک درسراسرايالات متحده به بازخواني آثاراو مي پردازند و جلسات بحث وتبادل نظ، فستيوالهاي فيلم ونمايشگاههاي عکس برگزار مي شود. در ايالت کاليفرنيا محل تولد استاين بک توهائي ترتيب داده شده است تا علاقمندان را به محلهاي وقوع داستانهاي او ببرند. يک سمفوني نيز به افتخار او ساخته شده است. و درتمامي مدارس در سراسرايالات متحده کتاب خوشه هاي خشم بازخواني مي شود. جکسون بنسون زندگينامه نويس استاين بک براين باور است که جذابيت نويسنده براي مردمان عادي ناشي از توجه و علاقه خاص او به عامه مردم است . منصور: (قاي بنسون مي گويد) «استاين بک ازمردم ،براي مردم و نويسنده مردم بود. و مهم نيست که شما آمريکائي،آ لماني، فرانسوي يا چيني باشيد، احساس همدردي او از درون او مي جوشيد». فرح: او با مردماني که قرباني تبعيضها و ستمگريها بودند يا نمي توانستند شغلي بيابند يا قادر نبودند براي سيرکردن شکم خانواده شان ناني بيابند همدردي مي کرد. جان استاين بک در مصاحبه اي با راديوي صداي آمريکا درسال۱۹۵۲ گفته بود آرزو داشته نويسنده آثارادبي باشد و نه تبليغات اجتماعي. بااينهمه اين بسيار طبيعي بوده که دلنگرانيهاي اجتماعي او نيز درداستانهايش نمود داشته باشد. وي درهمان مصاحبه گفت : منصور: «به باور من اگر کسي خشمگين شود ياهيجاناتش برانگيخته شود و امکان تغيير هم درميان باشد، ازنزديکترين سلاح دردسترسي که قادر به استفاده از آن باشد،استفاده خواهد کرد.» فرح:جان استاين بک درسال ۱۹۰۲ دريک جامعه کشاورزي درساليناسِ کاليفرنيا متولد شد. داستانهاي او در ستايش مناظر سواحل غرب آمريکا درزماني است که اکثر نويسندگان مشهور آمريکا از شرق و ياغرب ميانه مي آمدند. وي درباره نبود امکانات براي فقيرترين ساکنان غرب نيزکتابهائي نوشته است . منصور: بگفته بنسون، زندگينامه نويس استاين بک «وي از کاليفرنيا به عنوان متافوراستفاده مي کرد. بنظر مي رسد که به باور وي کاليفرنيا نهايت خاک و لبه اقيانوس آرام و محلي است که ازآن پيش ترنمي توانيد برويد، کاليفرنيااسطوره امکانات و فرصتها است . فرح: به باور جکسون بنسون ،بخشي از همدردي جان استاين بک بامردماني که درحاشيه جوامع زندگي مي کنند، مايه گرفته ازتجربيات نوجواني اوست . وي درنوجواني زمخت و عقب افتاده بنظرمي رسيد. بگوشه انزوا رانده شده بود و همين واقعيتهاي تلخ ديد او رادر مورد زندگي تغييرداده بود

XS
SM
MD
LG