لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۵۲

رفتار نامناسب بيمارستان با سربازان مجروح شده درعراق وافغانستان در آمريکا رسوايی ببار آورد


دوتن ازسربازانی که درجنگ عراق شرکت کرده اند و همچنين همسريک جنگ ديده ديگر در عراق جزئيات رفتارخشن وعاری ازعاطفه با خود را دربيمارستان نظامی والتر ريد درشهر واشنگتن تشريح کردند وشرايط غيربهداشتی اين بيمارستان وعدم پاسخگوئی مقامات بلندپايه آمريکا را به شکايت خود درباره وضعيت اين بيمارستان توضيح دادند.

قانونگذاران آمريکا برای تحقيق نسبت به رسوائی مربوط به رفتار نامناسب بيمارستان والتر ريد با سربازان مجروح شده درعراق وافغانستان، سلسله جلساتی را تشکيل داده اند.

جان تيرنی John Tierney عضو دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا ورئيس کميته تحقيقات می گويد رفتاربه کلی غلطی با نيروهای آمريکا دربيمارستان والتر ريد به عمل آمده است. وی خواستارانجام اصلاحاتی جدی دروضعيت اين بيمارستان شده است.

جان شانون گروهبان ارتش آمريکا که درعراق هدف گلوله قرارگرفت وبراثرضربه مغزی رنج می برد وچشم چپ خود را ازدست داده است، به کميته مجلس نمايندگان اظهارداشت سيستم پزشکی ارتش آمريکا معيوب ونابسامان است وقابل اعتماد نيست.

XS
SM
MD
LG