لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۳۳

گيتس: حضورنظامی آمريکا درعراق طولانی مدت خواهد بود


رابرت گيتس وزيردفاع آمريکا می گويد آمريکا به دنبال يک حضورنظامی ديرپا درعراق شبيه به حضورنظامی آمريکا درکره جنوبی است.

آقای گيتس اظهارداشت حضورنظامی آمريکا درعراق براساس يک توافق دوجانبه خواهد بود. وافزود بديهی است اين توافق ازحق حاکميت ملی عراق حفاظت خواهد کرد و فعاليت هائی را که نيروهای آمريکا حق انجام آن را درعراق دارند، محدود ومشخص خواهد ساخت.

وزيردفاع آمريکا درسخنان خودعلاوه برکره جنوبی به ژاپن نيزبه عنوان الگوی ديگری از حضور نظامی ديرپای آمريکا اشاره کرد.

درهمين حال فرمانده نيروهای زمينی آمريکا در عراق روزپنجشنبه اظهارداشت برای اعلام ارزيابی خود نسبت به نتايج افزايش نيروهای آمريکا در عراق ، ممکن است به زمان بيشتری فراترازمهلت ماه سپتامبرنيازداشته باشد. سپتامبر، مهلتی است که پرزيدنت بوش وکنگره آمريکا برای اين ارزيابی تعيين کرده اند.

از سوی ديگر پرزيدنت بوش وجلال طالبانی رئيس جمهوری عراق لزوم رعايت برخی هدف ها را ازسوی دولت عراق درجهت اصلاحات سياسی واقتصادی اين کشوربارديگرمورد تاکيد قراردادند.

روسای جمهوری آمريکا وعراق اين نظر را به دنبال گفتگوهای روزپنجشنبه خود درکاخ سفيد ابرازداشتند.

پرزيدنت بوش اظهارداشت به رئيس جمهوری عراق گفته است خود را نسبت به کمک به دولت عراق برای دستيابی به اين هدف ها که ازآن ها به عنوان دستاوردها نيز ياد می شود، متعهد می داند. پرزيدنت بوش افزود مشاوری را به عراق اعزام داشته است تا کمک کند که دولت عراق اين هدف ها را به واقعيت درآورد.

آقای طالبانی اظهارداشت هرچند درموارد مهمی پيشرفت به عمل آمده است، اما مشکلات عراق همچنان به قوت خود باقی است.

پرزيدنت بوش هفته گذشته لايحه ای را امضا کرد که تهديد کرده است اگردولت عراق به برخی از هدف های ازپيش تعيين شده دست نيابد، کمک های آمريکا را به عراق قطع خواهد کرد. طرح ريزی واجرای قانونی برای تقسيم درآمدهای نفتی عراق و پيدا کردن راه هائی جهت بر طرف ساختن اختلافات فرقه ای درعراق، ازجمله اين هدف ها ودستاوردها به شمارمی رود.

XS
SM
MD
LG