لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۲۸

دادگاه تايلندی فعاليت های سياسی نخست وزير معزول را تا پنج سال ممنوع کرد


يک دادگاه تايلندی حزب تاکسين شيناواترا Thaksin Shinawatra نخست وزيرمعزول تايلند را منحل ساخته و او و ۱۱۰ نفرديگر را به مدت پنج سال ممنوع ازفعاليت های سياسی اعلام کرد.

دادگاه عالی تايلند که ۹ عضودارد، حزب نخست وزيرمعزول را درمورد تقلب در انتخابات مقصرتشخيص داد. دادگاه درحکم روزچهارشنبه خود اعلام کرد دوتن ازاعضای ارشد حزب

«تای راک تای» با پرداخت پول به احزاب کوچکتر، ازآن ها خواسته بود که درجريان انتخابات عمومی ماه آوريل سال گذشته تايلند به رقابت با حوزه های انتخاباتی بلامنازع وبی رقيب برخيزند.

يکی ازقضات درتوجيه حکم صادره اظهارداشت اين حزب منحل شد، چرا که حکومت قانون را محترم نشمرده بود.

نتايج انتخابات ماه آوريل سال گذشته تايلند به دنبال طرح ادعاهای مربوط به تقلب درانتخابات باطل اعلام گرديد.

سخنگوی آقای تاکسين اظهارداشت که وی ازحکم صادره ناخرسند است، زيرا حکمی بسيار شديد عليه حزب به شمارمی رود. آقای تاکسين درحال حاضر به حال تبعيد درلندن زندگی می کند.

به عنوان اقدامی احتياطی درقبال احتمال هرگونه شورش وتظاهرات عليه حکم دادگاه، هزاران تن ازنيروهای تايلند به حال آماده باش درآمده بودند تا هرگونه تظاهراتی را دربانکوک تحت کنترل قرار دهند.

XS
SM
MD
LG