لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۰۶

کابينه المالکی لايحه تسهيم ذخائر نفتی عراق را مورد تاييد قرارداد


کابينه عراق پيش نويس يک لايحه قانونی بحث انگيز را درمورد مقررات حاکم برچگونگی تسهيم ذخائر بزرگ نفتی کشور ميان گروه های قومی وفرقه ای عراق مورد تاييد قرارداد.

نوری المالکی نخست وزيرعراق روزدوشنبه پيش نويس اين لايحه را به عنوان لايحه عمده ای درجهت وحدت عراق ستود. هدف ازلايحه، تحويل درآمدهای نفتی به طورمساوی به ۱۸ استان عراق است.

آمريکا برای کمک به تسويه يک اختلاف بالقوه حاد ميان اقوام مختلف عراق، برای تصويب چنين لايحه ای تلاش می کند. عراق به صادرات نفتی خود اتکا دارد که تقريبا تمامی درآمدهای اين کشور را تشکيل می دهد. بيشتر ثروت های نفتی عراق درمنطقه عمدتا شيعه نشين جنوب ومنطقه عمدتا کردنشين شمال عراق استقراردارد.

کاخ سفيد تصويب پيش نويس لايحه را ازسوی کابينه عراق ستود. اين پيش نويس درمرحله بعدی بايد به رای مجلس گذارده شود.

در همين حال، دفترجلال طالبانی رئيس جمهوری عراق می گويد درحالی که وی دراردن مورد معالجات پزشکی قرار دارد، ازوضعيت جسمانی و روحيه ای بسيارخوب برخورداراست.

آقای طالبانی روزيکشنبه ازشمال عراق با هواپيمائی که ارتش آمريکا فراهم آورده بود، عازم عمان پايتخت اردن شد.

دفتر رئيس جمهوری عراق روزدوشنبه اعلام کرد آقای طالبانی ازخستگی مفرط وکمبود آب بدن رنج می برد. قباد طالبانی فرزند رئيس جمهوری عراق درمصاحبه ای با صدای آمريکا اظهارداشت خستگی مفرط پدر وی، ناشی ازکار زياد است. وی اين گزارش ها را که رئيس جمهوری عراق دربخش مراقبت های ويژه پزشکی بستری شده است، تکذيب کرد.

يکی از دستياران آقای طالبانی نيزازاتاق وی دربيمارستان با صدای آمريکا گفتگوکرد و اظهارداشت ملک عبدالله پادشاه اردن روزدوشنبه به عيادت آقای طالبانی آمد واوضاع عراق را با وی مورد بحث قرارداد.

رئيس جمهوری عراق دراوايل سال های هفتاد عمر خود قراردارد. نقش آقای طالبانی که ازطايفه کردهای عراق است، به ميزان زيادی تشريفاتی است، اما او در کوشش های مربوط به برطرف ساختن اختلافات فرقه ای عراق، نفوذ زيادی داشته است.

XS
SM
MD
LG