لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۴۱

هواپيمای اسرائيلی به نزديکی اقامتگاه اسماعيل هنيه موشک شليک کرد


يک هواپيمای اسرائيلی شامگاه روزپنجشنبه موشکی را به نزديکی اقامتگاه اسماعيل هنيه نخست وزيرفلسطينی شليک کرد.

يک مقام اسرائيل متعاقبا اظهارداشت اين حمله به ساختمانی صورت گرفت که مورد استفاده حماس قراردارد وخانه آقای هنيه هدف قرارنگرفته است. دراين حمله آسيبی به نخست وزير فلسطينی وارد نيامد.

هواپيماهای اسرائيل شامگاه روزپنجشنبه دست به چند حمله هوائی به نوارغزه زدند وپايگاه های آموزشی وپاسگاه های فرماندهی حماس را هدف قراردادند.

درهمين حال نيروهای اسرائيل با تشديد عمليات خود عليه حملات راکتی حماس به اسرائيل، بيش از ۳۰ تن ازسياستمداران فلسطينی وابسته به حماس را بازداشت کردند.

يک سخنگوی فلسطينی اظهارداشت اين قبيل اقدامات اسرائيل، به امنيت اين کشورکمک نخواهد کرد وفقط باعث تحريک فلسطينيان خواهد شد.

وزارت امورخارجه آمريکا نيزاعلام کرد با وجود آن که حماس يک گروه تروريستی است که به حملاتی عليه اسرائيل دست زده است، با اين حال بازداشت اعضای منتخب پارلمان واعضای دولت فلسطينی نگرانی هائی به وجود می آورد.

XS
SM
MD
LG