لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۰۵

برای خاتمه دادن به حکومت نظاميان در پاکستان، نواز شريف و بی نظير بوتو متحد شدند


دوسياستمدارپاکستانی رقيب درکوششی برای بازگرداندن يک حکومت دمکراتيک وغيرنظامی به پاکستان، با يکديگرمتحد شده اند.

نوازشريف نخست وزيرپيشين پاکستان که درتبعيد به سرمی برد، درمصاحبه ای با صدای آمريکا اظهارداشت مناسبات وی با بی نظيربوتو نخست وزيراسبق پاکستان که او نيز درتبعيد به سرمی برد، «صميمانه» است.

پرويزمشرف رئيس جمهوری پاکستان گفته است تا پيش ازبرگزاری انتخابات ملی کشورکه قرار است درسال جاری برگزارشود، اجازه نخواهد داد که نخست وزيران پيشين پاکستان به کشور خود بازگردند.

با اين حال آقای شريف درمصاحبه خود با صدای آمريکا افزود که حزب مسلم ليگ- نواز وی عليه حزب مردم پاکستان متعلق به خانم بوتو وارد مبارزات انتخاباتی خواهد شد. آقای نواز وعده داد که رهبران اين دوحزب رقابت های شخصی وسياسی ديرپای خود را هرگز از سر نخواهند گرفت.

خانم بوتو نيز درمصاحبه ای باصدای آمريکا اظهارداشت اتحاد ميان دوحزب، اتحادی صحيح وسالم است واومايل است که آن را به همين صورت حفظ کند.

XS
SM
MD
LG