لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۱۴

پرونده اتمی ايران با مذاکراتی حساس مجددا باز ميشود


پرونده اتمی ايران با مذاکراتی حساس مجددا باز ميشود
پرونده اتمی ايران با مذاکراتی حساس مجددا باز ميشود

<!-- IMAGE -->

* ديپلماسی بين المللی يک ماهه در مورد برنامه اتمی ايران شکل ميگيرد

وال استريت جرنال زير عنوان "سياست مربوط به تهران با دو آزمايش جديد روبرست" می نويسد به گفته ديپلمات های آمريکائی و اروپائی، يک گزارش عمده سازمان ملل متحد در باره برنامه اتمی تهران که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود ديپلماسی بين المللی يک ماهه ای را به راه می اندازد که می تواند سياست دولت اوباما در مورد ايران را قويا به آزمايش بگذارد.

وال استريت جرنال می نويسد ديپلماتها ميگويند واشنگتن و ديگر قدرت های غربی محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی را زير فشار گذاشته اند تا خلاصه ای دقيق از تلاش هائی را که به تهران در مورد تسليحاتی ساختن تکنولوژيهای اتمی اش نسبت داده ميشود در گزارش بگنجاند.

وال استريت جرنال می نويسد مقامات آمريکائی و غربی های ديگر اين اطلاعات را در تلاش های دولت اوباما برای کسب حمايت های بين المللی برای تحريم های اقتصادی جديد عليه تهران مهم و اساسی ميدانند. پرزيدنت اوباما ضرب الاجل اواخر سپتامبر را برای پاسخ ايران به پيشنهادهايش در مورد مذاکرات مستقيم راجع به مسئله اتمی، و در غير اينصورت مواجه شدن با مجازات های کلان تر مالی، تعيين کرده است.

وال استريت جرنال می نويسد اما بسياری از مقامات آمريکائی و اروپائی که آژانس بين المللی انرژی اتمی را زير ذره بين دارند ميگويند بعيد ميدانند آقای البرادعی خلاصه ای را که غرب خواستار آن است در گزارش بگنجاند. آقای البرادعی ماه آينده، برای آخرين بار رياست بر جلسه هيات مديره آژانس بين المللی انرژی اتمی را عهده دار ميشود، و پس از آن ، در ماه نوامبر قدرت را به یوکيا آمانو می سپارد که از ژاپن است.

وال استريت جرنال می نويسد انتظار ميرود گزارش زمينه را برای چهار هفته گفتگوهای حساس ميان واشنگتن و ديگر اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد چگونگی واکنش به ايران در آستانه ضرب الاجل آقای اوباما فراهم کند. چين و روسيه معمولا در مورد وضع تحريم های تنبيهی عليه تهران اکراه داشته اند.

وال استريت جرنال می نويسد نمايندگان شورای امنيت، بعلاوه آلمان، هفته آينده در فرانکفورت تشکيل جلسه ميدهند تا در باره ايران تبادل نظر کنند. جامعه بين المللی نيز برنامه اتمی ايران را در جريا ن اجلاس دو هفته ای آژانس بين المللی انرژی اتمی که از روز هفتم سپتامبر در وين برگزار ميشود بررسی خواهد کرد. پس از آن اين ديپلماسی به آمريکا منقل ميشود که صحنه برگزاری اجلاس گروه بيست در پيتسبورگ ، و بعد اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آخرين هفته ماه سپتامبر است.

* ديپلمات های غرب به رفتار ايران مشکوک اند

<!-- IMAGE -->

واشنگتن پست زير عنوان "انتظار ميرود آژانس بين المللی انرژی اتمی در آستانه بحث ها از کند شدن فعاليت های اتمی ايران خبر بدهد" می نويسد همزمان با آماده شدن قدرت های بزرگ برای تبادل نظر در باره تحريم هائی سخت تر عليه ايران، گفته ميشود بازرسان سازمان ملل متحد در نظر دارند گزارش بدهند ايران برنامه اتمی مورد اختلاف خود را کند ساخته و بيشتر همکاری ميکند.

واشنگتن پست می نويسد اينکه در غايت چه تصميمی گرفته شود بستگی به چگونگی تعبير گزارش دارد. آيا ايران واقعا کله شقی اتمی را کنار ميگذارد و درها را به روی مذاکره بازميکند؟ يا اينکه موقتا وقت می خرد تا روسيه و چين را با وضع تحريم هائی گزنده مخالف نگاه دارد، و خود به غنی سازی اورانيوم ادامه دهد.

واشنگتن پست می نويسد ديپلمات های مشکوک غرب، ضمن آنکه منتظر گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی هستند، که قراراست پنجشنبه يا جمعه در وين منتشر شود، بيشتر به سناريوی دوم متمايل اند.

واشنگتن پست می نويسد انتظار ميرود چهار دولت غربی هفته آينده از روسيه و چين بخواهند در صورتيکه ايران تا آخر سپتامبر به طفره روی از دادن پاسخ به درخواست های مربوط به مذاکرات اتمی پايان ندهد، در تدوين چهارمين دور تحريم های سازمان ملل متحد عليه ايران، که احتمالا بخش حياتی نفت را هدف ميگيرد، مشارکت کنند.

واشنگتن پست می نويسد به گفته ديپلماتها انتظار ميرود آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش بدهد که ايران تعداد سانتريفيوژهای غنی سازی اورانيوم در تاسيسات زير زمينی نطنز را از آخر ماه مه ، پس از بالا بردن مداوم ظرفيت آنها در سه ساله پيش از آن، بيشتر نکرده است. اما ديپلماتها ميگويند ايران علاوه بر پنج هزار سانتريفيوژهائی که تا روز سی و يکم ماه غنی سازی اورانيوم را انجام ميدادند، دو هزار سانتريفيوژ ديگر نيز نصب کرده است که می تواند ظرف چند هفته و پس از آزمايش های متداول به خطوط توليد افزوده شوند.

واشنگتن پست می نويسد اين بدان معناست که ايران می تواند در صورتيکه بخواهد به سرعت توسعه را از سر بگيرد.

<!-- IMAGE -->

* آمريکا خواستار علنی شدن اسناد و اطلاعات راجع به برنامه اتمی ايران است

نيويورک تايمز زير عنوان "آژانس اتمی در مورد سوابق ايران زير فشار قرار گرفته است" می نويسد دولت اوباما و متحدان اروپائی اش آژانس بين المللی انرژی اتمی را برای علنی ساختن مدارکی زير فشار گذاشته اند که به اعتقاد آنها معرف تلاش ايران برای کسب توانائی در مورد ساختن تسليحات اتمی است، و می تواند زمينه ساز پرونده ای برای تحريم های تنبيهی بيشترعليه ايران باشد .

نيويورک تايمز می نويسد اين خواست بحث هائی داخلی را در آژانس در مورد چگونگی روبرو شدن با ايران در امتناع مداومش طی سالها از پاسخ دادن به پرسش هائی راجع به اسناد و اطلاعاتی کامپيوتری برانگيخته است که حاکی از تلاش های نظامی ايران در طراحی يک سلاح اتمی است. ايران ميگويد اين اسناد که بسياری از آنها توسط سازمانهای اطلاعاتی آمريکائی، اسرائيلی و اروپائی ارائه شده است جعلی و ساختگی است. آژانس، به گفته مقامات کنونی و پيشين ، آنها را بررسی کرده و به اين نتيجه رسيده است که احتمالا درست و حقيقی هستند.

نيويورک تايمز می نويسد اما مقامات آژانس ميگويند محمد البرادعی، که در آستانه ترک پست مديرکلی است، در مورد علنی ساختن اين اسناد و اطلاعات مقاومت ميکند زيرا از آن بيم دارد که چنين اقدامی آژانس را در ارتباط با تلاش های وضع تحريم هائی شديدتر، و به گفته هيلاری کلينتون وزير امورخارجه آمريکا، فلج کننده ، بيشتر جانبدار غرب نشان دهد. دکتر البرادعی که استدلال کرده است به ايران اجازه داده شود زير نظارتی شديد ظرفيتی محدود برای توليد اورانيوم داشته باشد ميگويد اين اسناد و اطلاعات، پرونده ای قاطع را عليه ايران درست نميکند.

نيويورک تايمز می نويسد تلاش دولت اوباما برای علنی ساختن پرونده با رويه پرزيدنت جورج دبليو بوش منافات و تناقض دارد. مقامات دولت بوش پس از عواقب ناشی از نقايص اطلاعاتی مرتبط با عراق گفتند از عوامل معتبر برای علنی ساختن مدارک حاکی از تلاش های اتمی ايران برخوردار نيستند. آقای بوش نيز در سال ۲۰۰۵ گفت پرونده بايد بی سر و صدا پيگيری شود.

نيويورک تايمز می نويسد بعلاوه سازمانهای اطلاعاتی آمريکا از علنی ساختن بعضی از حساس ترين يافته های خود، از جمله اطلاعات کسب شده از يک کامپيوتر لپ تاپ که توسط يک مهندس ايرانی از کشور خارج شده بود، امتناع کردند.

نيويورک تايمز می نويسد بعضی از اين اطلاعات توسط اولی هينونن سر بازرس آژانس در جلسه ای محرمانه در فوريه ۲۰۰۸ برای کشورهای عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی شرح داده شد.اين مقام، ضمن ارائه مجموعه ای از اسناد، پرونده ها و نوارهای ويديوئی گفت اين ها کابردی جز توليد سلاحی اتمی ندارند. خبر آن جلسه خيلی زود درز کرد، و ايران جزئيات مطرح شده را ساختگی و جعلی دانست.

نيويورک تايمز می نويسد اما قبل و بعد از توضيحات آقای هينونن ايران نگذاشته است آژانس بين المللی انرژی اتمی با محسن فخری زاده ، دانشمندی که گفته ميشود رهبری دو پروژه سری موسوم به پروژه های ۱۱۰ و ۱۱۱ را در داخل دولت ايران، داشته است، ، صحبت کند. مدارک کسب شده نشان ميدهد که هر دو پروژه دارای عوامل طراحی و توليد يک سلاح اتمی است، هر چند که آمريکا در يک برآورد اطلاعات ملی ، که تقريبا دو سال پيش منتشر شد، گفت بنظر ميرسد اين پروژه ها، دست کم موقتا، متوقف مانده باشد.XS
SM
MD
LG