لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۴۳

آمريکا در پی حمله عراق به اردوگاه مجاهدين خلق ايران با يک مسئله غامض روبرو ست


* عراق اردوگاه اشرف را می بندد و مجاهدين خلق ايران را به اردوگاهی ديگر می برد، و يا روانه کشوری ثالت ميکند

وال استريت جرنال زير عنوان "عراق ميخواهد اردوگاه تبعيديان ايرانی را ببندد" می نويسد دولت عراق روز چهارشنبه، يک روز پس از انجام حمله ای خشونت بار به يک اردوگاه جايگاه بيش از سه هزار عضو يک گروه اپوزيسيون ايرانی، که انتقاد واشنگتن و تحسين تهران را در پی داشت، گفت در نظر دارد اين اردوگاه را ببندد.

وال استريت جرنال می نويسد از آنجا که اعضای اين گروه، موسوم به مجاهدين خلق، يا MEK ، از سال ۲۰۰۴ از محافظت ارتش آمريکا برخوردار بودند، حمله می تواند معرف تمايل عراق به گسترش و بهبود مناسبات با ايران، همزمان با اقدام آمريکا در فراخوانی نيروهايش باشد.

وال استريت جرنال می نويسد قانونگذاران اپوزيسيون در عراق که با نفوذ ايران در آنجا مخالف اند زمان عمليات را مورد سئوال قرارداده اند، که با سفر از پيش اعلام نشده رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا به عراق مصادف شده بود. ظفرال آنی، قانونگذار مستقل سنی گفت حمله به يک گروه اپوزيسيون ايرانی به فاصله چند هفته پس از اقدام دولت ايران در سرکوبی بيرحمانه اعتراض های خيابانی، فرستادن پيامی غلط به جامعه بين المللی است.

وال استريت جرنال می نويسد به گفته مقامات آمريکائی ناآرامی هنگامی شروع شد که يک فرمانده جديد پليس ناحيه ای عراق تصميم گرفت برای اعمال کنترل محلی در داخل اردوگاه، موسوم به اردوگاه اشرف، يک پاسگاه پليس دائر کند. اما ازآنجا که کميته دولتی مسئول اردوگاه مستقيما جوابگوی نوری ال مالکی نخست وزيراست، بعيد بنظر ميرسد هرگونه تصميمی در مورد اين اردوگاه بحث انگيز بدون موافقت وی گرفته شده باشد.

وال استريت جرنال می نويسد اکنون بنظر ميرسد دولت عراق ميخواهد برای کنترل بر اردوگاه، اقدامی ديگر انجام دهد. بنا به اطلاعيه روز سه شنبه دفتر آقای مالکی، اين اردوگاه بسته خواهد شد، و سکنه آن يا در اردوگاهی در يک نقطه ديگر عراق اسکان داده ميشوند، و يا به آنان اجازه سفر داده ميشود تا به کشوری ثالث بروند.

*عراق ميگويد مصمم است حاکميت خود را کاملا اجرا کند اردوگاه اشرف در اين جريان مستثنی نيست

واشنگتن پست زيرعنوان "حمله عراقی ها برای آمريکا مشکل می آفريند" می نويسد زدوخوردهای خشن ميان سربازان عراقی و اعضای يک گروه اپوزيسيون ايرانی که اردوگاهشان در عراق روز سه شنبه مورد حمله عراقی ها قرار گرفت، و روز چهارشنبه نيز برای دومين روز ادامه داشت ، دولت آمريکا را با نخستين مسئله عمده پس از اعلام حاکميت ماه گذشته عراق مواجه کرده است.

واشنگتن پست می نويسد اين حمله وعواقب آن برای مقامات آمريکائی معرف روبرو شدن با مسئله ای غامض و پيچيده است. بعضی ميگويند نسبت به اعضای مجاهدين احساسی از مسئوليت دارند زيرا فراهم کننده اطلاعات در باره برنامه اتمی ايران بودند، و مقامات آمريکائی نيز پس از حمله سال ۲۰۰۳ به عراق قول داده بودن از آنان محافظت کنند. اما تقبيح و محکوم کردن وقايع اين هفته می تواند روياروئی علنی با دولت مالکی آنهم در زمانی تلقی شود که صحبت از حاکميت عراق، پس از اعلام آن در روز سی ام ژوئن و فراخوانی سربازان آمريکائی از شهرها، به ميان آمده است.

واشنگتن پست می نويسد علی ال دباغ سخنگوی دولت عراق روز چهارشنبه از حمله دفاع کرد و به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت دولت مصمم است حاکميت خود را بر تمامی اماکن و تاسيساتی اعمال کند که در کنترل نيروهای خارجی بود و اردوگاه اشرف نيز مستثنی نيست.

* گزارشهای عراق و مجاهدين خلق ايران از حمله ضد و نقيض است

نيويورک تايمز زير عنوان "زدوخورد در اردوگاه ايرانيان تبعيدی در عراق" می نويسد دولت عراق و اعضای مجاهدين خلق ايران روز چهارشنبه در باره حمله گزارشهائی متفاوت ارائه دادند. تائيد مستقلانه هيچيک از اين گزارشها ممکن نبود. اعضای ارتش عراق روز چهارشنبه يک خبرنگار را از مقابل وروديه به اردوگاه بازگرداندند.

نيويورک تايمز می نويسد مجاهدين خلق گفتند يازده نفر از سکنه اردوگاه کشته و بيش از چهارصد نفر مجروح شده اند. اما علی ال دباغ سخنگوی دولت عراق اين ارقام را رد کرد. وی گفت شش نفر از سکنه اردوگاه کشته شدند و نميداند چند نفر مجروح شده اند. وی گفت سی مامور پليس مجروح شده اند.

نيويورک تايمز می نويسد آقای دباغ گفت دو نفر از کسانی که کشته شدند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که ممکن است توسط ديگر اعضای مجاهدين خلق، و يا حين تلاش برای فرار از تعقيب نيروهای امنيتی کشته شده باشند.

نيويورک تايمز می نويسد آقای دباغ گفت اعضای مجاهدين خلق با پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ به سوی نيروهای امنيتی آنان را تحريک کردند.

نيويورک تايمز می نويسد تصاويری ويديوئی که روز چهارشنبه توسط مجاهدين پخش شد، که به گفته آنان از چگونگی شروع حمله است، نيروهای امنيتی عراق را با تجهيزات ضد شورش نشان ميدهد که هنگام ورود به ارودگاه مردم را با باتون ميزنند، وبا لوله های آب پاش ويژه اطفای حريق آنها را به فشار قوی آب بسته اند. اعضای مجاهدين خلق نيز ديده ميشوند که با شکل دادن به يک ديوار انسانی در نزديکی وروديه اردگاه سعی ميکنند جلوی ورود نيروهای امنيتی را بگيرند. نشانه ای از پرتاب اشياء به مقامات امنيتی ديده نميشود.

نيويورک تايمز می نويسد تائيد درستی و اصالت نوارهای ويديوئی، و يا دهها عکس ای ميل شده توسط اين گروه برای خبرنگاران، که افرادی را با سر و صورت های خونين، و جسد دست کم يک مرده را نشان ميدهد، امکان پذير نبوده است.

XS
SM
MD
LG