لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۲۹

ايران در محاسبات خود به وجهه و منافع خارجی اش بی اعتناست


واشنگتن پست زير عنوان "مرگ يک دکترين" می نويسد سياست خارجی دولت اوباما فاقد ايدئولوژی است. هيلاری کلينتون وزير امورخارجه اخيرا در يک سخنرانی در شورای روابط خارجی گفت ايدئولوژيهای بی انعطاف و فرمول های قديمی بکار گرفته نميشود.

واشنگتن پست می نويسد دولت برغم فقدان ايدئولوژی، دارای يک دکترين است. تماس با دشمنان آمريکا، در سياست خارجی پرزيدنت اصلی مشخص و مورد تاکيد بوده است.

واشنگتن پست می نويسد اکنون شش ماه است که اين دکترين جريان دارد، اما به کجا رسيده است؟ تا آنجا که به ايران و کره شمالی مربوط ميشود مسير مرگ را طی ميکند.

واشنگتن پست می نويسد واکنش ايران به سياست تماس و گفتگو، گشودن يک واحد غنی سازی اورانيوم، افزودن بر شمار سانتريفيوژها، انجام انتخاباتی حيله گرانه، و کشتن و به زندان انداختن مخالفان متعدد بوده است.

واشنگتن پست می نويسد چنين رژيم هائی اغلب درگير مسائلی داخلی هستند. دقيقا، و بدان جهت که حقانيت و مشروعيتی واقعی ندارند، بخش عمده ای از وقت و تلاش هايشان را برای حفظ قدرتی متزلزل، و يا تحکيم آن، و مديريتی غير دمکراتيک صرف ميکنند. کره شمالی با بحران تعيين جانشين روبروست، وايران با نارضائی های فزاينده و اختلافات داخلی در رژيم آخوندی مواجه است. هردو محاسباتشان را بر اساس منازعه قدرت در داخل انجام ميدهند، نه محاسباتی منطقی بر پايه وجهه و منافعی که می توانند در خارج داشته باشند.

* وزيرپيشين دفاع آمريکا نزديک شدن به روسيه را درارتباط با ايران ضروری ميداند

واشنگتن تايمز زير عنوان " کوهن ميگويد بيم از ايران برنگرانی خاورميانه ازاسرائيل غلبه کرده است " می نويسد ويليام کوهن وزير پيشين دفاع آمريکا روز سه شنبه گفت بيم ازايران جای خصومت عليه اسرائيل را در نگرانی اصلی دولت ها در خليج فارس و خاورميانه، پرکرده است.

واشنگتن تايمز می نويسد آقای کوهن، سناتور سابق از ايالت مين، که تنها وزيراز حزب جمهوريخواه در کابينه پرزيدنت کلينتون در سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۱ بود، همچنين به دولت اوباما هشدار داد اشتباه خواهد بود پيش از آنکه مسکو به متوقف ساختن بلندپروازيهای اتمی ايران کمک کند، به روسيه برای راکد گذاشتن برنامه های سپر موشکی در اروپا وعده ای داده شود.

واشنگتن تايمز اظهارات آقای کوهن را در ملاقات با سردبيران و خبرنگاران اين روز نامه نقل ميکند که گفت از ديدگاه من آنچه در منطقه خليج فارس عوض شده است اين است که پيش از اين درتمامی سالها اولين موضوعی که با آن روبرو ميشدم بحث راجع به اسرائيل بود . اما اکنون مدتی است که وقتی به سفر ميروم اين بحث مطرح نيست، و بجای آن می شنوم که بيم و نگرانی از ايران بيشتر از خصومتی است که عليه اسرائيل ابراز ميشد.

واشنگتن تايمز می نويسد آقای کوهن، که پس از خروج از دولت در سال ۲۰۰۱ يک موسسه خدمات مشورت جهانی دائر کرد، ميگويد بسياری از رهبران عرب به نشانه تغيير در نگرانی های استراتژيک خود ژست هائی متعدد در مورد اسرائيل ابراز کرده اند که يک نمونه آن جلسه ای است که در سال گذشته به ميزبانی امير قطر برگزار شد، و تسيپی ليونی وزير وقت امورخارجه اسرائيل نيز در آن شرکت داشت.

واشنگتن تايمز می نويسد آقای کوهن ميگويد وضعيت ايران مويد ضرورت مناسباتی نزديک تر با روسيه است، که تامين کننده تسليحات برای ايران است، و ابراز آمادگی کرده است به ايران سوخت اتمی بدهد تا جايگزين غنی سازی اورانيوم شود.

* عمليات نجات و امداد در کانون مانور دريائی مشترک روسيه و ايران در دريای خزر است

جروسلام پست زير عنوان "روسيه و ايران در دريای خزر مانور دريائی مشترک برگزار ميکنند" می نويسد خبرگزاری ايرانی مهر روز چهارشنبه گزارش داد روسيه و ايران برای نخستين بار يک مانور مشترک دريائی را در دريای خزر برگزار خواهند کرد.

جروسلام پست می نويسد بموجب اين گزارش در مانور از سی کشتی روسی و ايرانی، و نيز از هلی کوپترها استفاده خواهد شد.

جروسلام پست می نويسد در گزارش اظهارات يک مقام سازمان بنادر ايران نقل شده است که ميگويد اين مانور هماهنگی ميان دو کشور را افزايش ميدهد، و عمليات نجات و امداد و جلوگيری از آلودگی ها را مد نظر دارد.

XS
SM
MD
LG